Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10

Zásobník projektů 2021

Příjem přihlášek: od 26. dubna 2021, 00:01 hod 

Prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS https://www.praha10.grantys.cz/login

Uzávěrka přihlášek: 3. května 2021, 23:59 hod 

Vyhlášení výsledků: 3. června 2021

Konání akcí a vyúčtování: do 30. listopadu 2021

Uzavírání smluv s příjemci dotací proběhne v 2. polovině měsíce června 2021. 

Dotazy zodpoví:

Zdenka Benešová
Referentka oddělení veřejné podpory
Odbor kultury a projektů
Telefon: +420 267 093 491
E-mail: zdenka.benesova@praha10.cz
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 1429/68, 
101 38 Praha 10

Formuláře: 

Dokumenty: