Aktuality ke koronaviru

Desítka se zaměří na podporu rodin

Zastupitelstvo Prahy 10 na svém zářijovém zasedání schválilo koncepci podpory rodinné politiky. Strategický dokument je výchozím podkladem pro zmapování výzev, kterým rodiny v desáté městské části čelí a přípravu na míru šitých řešení těchto konkrétních problémů v sociální, bezpečnostní nebo třeba zdravotní oblasti. 

Publikováno: 02.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví4927

Cílem je vytvořit prostředí, které se bude rozvíjet a bude se v něm dobře žít všem generacím. Právě místní samospráva může být hnacím motorem tvorby této struktury. Na rozdíl od centrálních úřadů může efektivněji propojit ty, kdo pomoc nabízí s těmi, kteří pomoc potřebují. Rodina je pro Prahu 10 partnerem rozvoje území, kde se dobře žije všem generacím. “Koncepce rodinné politiky je tedy souborem řešení aktuálních výzev, které se rodin týkají a na které jako samospráva budeme reagovat. Ať už se jedná o péči o blízké, slaďování pracovního a rodinného života, nebo možnost trávení volného času.” říká David Kašpar, místostarosta Prahy 10. 

Již během roku 2023 byla realizována řada aktivit a projektů v rámci podpory rodinné politiky. Nyní se připravuje akční plán, jež obsahuje konkrétní prorodinné projekty, které budou realizovány v příštím roce. Jde o zahájení přípravy ke zprovoznění moderního rodinného centra, zřízení informačního rozcestník pro rodiny, důkladně zmapujeme potřeby rodin v jednotlivých lokalitách. „Desítka je domovem tisíců rodin a další budou společně s rozvojem a výstavbou na území městské části přibývat. Naším úkolem je zkvalitňovat prostředí, ve kterém žijí a pomáhat potřebným,“ dodává starosta Martin Valovič.