Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Vršovice » Detaily MŠ
  

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035

Adresa: Vladivostocká ul. 1035/6
Telefon: +420 267 310 674
E-mail: info@zseden.cz
Web: https://www.zseden.cz
Ředitel(ka): PhDr. Bc. Jana Churáčková
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 13, druhý stupeň 10 (stav k 30.09.2019)
Přípravné třídy: 1
Provoz školní družiny: 6.30–8.00 hod., 11.40–17.30 hod.

ZŠ Eden ve Vladivostocké ulici v Praze 10 je sportovní školou s dlouholetou tradicí. Dne 1. září 2010 byl škole udělen čestný název ZŠ Eden. Součástí školy je školní družina. 

Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Škola je určena žákům, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Tělesná výchova je vyučována nadstandardně, a to nejen co se týče počtu hodin v učebním plánu, ale i ve smyslu kvality. Ke sportování je využívána výhodná poloha školy v centru okolních sportovišť (plavání, bruslení, atletika, využívání házenkářského hřiště, hřišť s umělým povrchem), pro menší skupiny žáků využívá škola kromě tělocvičen a školního hřiště také vlastní posilovny.

Škola má kombinované hodnocení – tradiční známky spolu se slovním hodnocením a rodičům nových prvňáčků nabízí výuku typu písma Comenia Script.
Od školního roku 2015/2016 nabízí také výuku matematiky podle pana profesora Hejného. Při hezkém počasí využívají žáci zastřešenou přírodní učebnu a týpí na zahradě.

Škola má školní poradenské pracoviště.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10