Informace o provozu základních škol MČ Praha 10 a školním roce

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Změna spádového obvodu ZŠ Olešská, Praha 10

MČ Praha – Štěrboholy zřizuje v souladu s § 178 školského zákona pro žáky s trvalým bydlištěm na jejím území základní školu. Tato základní škola poskytovala povinné základní vzdělávání pouze na 1. stupni, ale od školního roku 2021/2022 se v ní budou moci vzdělávat žáci i na 2. stupni.

Z toho důvodu přestala být Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 pro žáky s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Štěrboholy na 2. stupeň ZŠ školou spádovou, a tyto žáky tedy nebude ředitelka ZŠ Olešská přijímat přednostně a přestupy na 2. stupeň ZŠ Olešská již nebudou realizovány.

Oznámení související s koronavirovou situací

  • Opatření PES pro oblast školství naleznete na stránkách MŠMT.
    V případě nařízené karantény jednotlivých osob, tříd nebo školy spolupracuje škola s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a lékaři. Respektujte prosím všechny pokyny, které škola zveřejní, a to s ohledem na zdraví vaše, vašeho dítěte i ostatních osob ve škole. MČ situaci sleduje.
    Děkujeme.
  • Informace o čerpání ošetřovného
    Informace o čerpání ošetřovného v případě uzavření škol, včetně formuláře, naleznete na stránkách MPSV.

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10