Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Vršovice » Detaily MŠ
  

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381

Adresa: U Roháčových kasáren 19/1381
Telefon: +420 272 089 222
E-mail: reditel@zsrohacovky.cz
Web: https://www.zsrohacovky.cz
Ředitel(ka): Mgr. Jindra Pohořelá
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 12, druhý stupeň 9 (stav k 30.09.2019)
Přípravné třídy: 0
Provoz školní družiny: 6.30–8.00 hod., 11.40–17.30 hod.

Budova ZŠ je situována do obytné zástavby ve Vršovicích, obklopená parkovou zelení. V blízkosti školy se nachází tramvajová i autobusová zastávka. Výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, chemie, český jazyk, 2 PC učebny, zeměpis, hudební výchova, dějepis, výtvarná výchova, cizí jazyky, infocentrum, dílna a školní kuchyňka) Pro sportování žáci využívají 2 tělocvičny, z nichž jedna je určena pro sportovní hry a má umělý povrch, druhá je určena pro gymnastiku a je v ní nainstalována horolezecká stěna. Dále mohou žáci využívat venkovní běžeckou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok do dálky a 2 venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Ve škole je vybudováno infocentrum, ve kterém mají žáci volný přístup k odborné i zájmové literatuře. Škola je vybavena keramickou dílnou s pecí. Žáci druhého stupně mohou svůj volný čas trávit ve školním klubu, kde hrají míčové hry, nebo se věnují výtvarným činnostem. Dále jim je k dispozici celá řada deskových her. Škola nabízí služby školního poradenského pracoviště.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10