Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Záběhlice » Detaily MŠ
  

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Adresa: Švehlova 12/2900
Telefon: +420 272 652 024
E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz
Web: www.zssvehlova.cz
Ředitel(ka): Mgr. Eva Čuříková
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 15, druhý stupeň 9 (stav k 30.09.2019)
Přípravné třídy: 0
Provoz školní družiny: 6.30–7.30 hod., 11.40–18.00 hod.

Škola se nachází v zeleni na severním okraji sídliště Zahradní Město. Je umístěna v klidném prostředí, je však snadno dostupná od hlavní komunikace, jež odděluje hustý pás zeleně a školní hřiště s umělým povrchem, běžeckým oválem a cvičnou tenisovou stěnou. Škola od roku 2009 nabízí vždy v jedné třídě rozšířenou výuku hudební výchovy. V hudební třídě mají žáci 3 hodiny hudební výchovy týdně. Výuka zahrnuje hlasovou výchovu, hudební teorii, hru na zobcovou flétnu a sborový zpěv. Žáci navštěvují hudební cykly v Národním divadle a Rudolfinu, vystupují na soutěžích a přehlídkách. Škola od 1. ročníku nabízí písmo Comenia Script. Ve škole je žákům, rodičům žáků a pedagogům k dispozici školní poradenské pracoviště se školním psychologem, výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového chování a školním speciálním pedagogem.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10