Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Adresa: Olešská 18/2222
Telefon: +420 274 813 892
E-mail: reditelka@zs-olesska.cz
Web: https://www.zs-olesska.cz
Ředitel(ka): Mgr. Petra Rohlíčková
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 10, druhý stupeň 7 (stav k 30.09.2019)
Přípravné třídy: 1
Provoz školní družiny: 6.30–7.40 hod., 11.35–17.30 hod.

Budova ZŠ byla postavena v roce 1974 a stejně jako všechny ostatní školy postupně prochází rekonstrukcí. Tato škola se jako první na území MČ Prahy 10 (v roce 1994) stala fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena jak pomůckami, tak učebnicemi i výpočetní technikou.  Nechybí ani skvěle vybavená knihovna se zázemím pro čtenářský klub. Ve většině tříd jsou umístěny interaktivní tabule, škola nově zavádí vizualizéry. Pro případ poskytnout pomoc při řešení výchovně vzdělávacích i jiných problémů žáků je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště s odborně vzdělanými pracovníky. Škola žákům nabízí řadu kroužků- sportovních, doučovacích, uměleckých, mladého elektrikáře, jazykových, tanečních,… V prostorách ZŠ Olešská sídlí rodinné centrum a školka Klub K2.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10