Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Vršovice » Detaily MŠ
  

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Adresa: Kodaňská 658/16
Telefon: +420 271 720 337
E-mail: skola@zskarlacapka.cz
Web: https://www.zskarlacapka.cz
Ředitel(ka): Mgr. Ivana Vaňková
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 14, druhý stupeň 8 (stav k 30.09.2019)
Přípravné třídy: 0
Provoz školní družiny: 6.30–7.40 hod., 11.40–17.30 hod.

V historické budově v ulici Kodaňská je ZŠ v provozu od 1. září 1961, kdy zde vystřídala vršovickou střední školu. Od roku 2008 je škola držitelem titulu Škola spolupracující s Mensou (mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.). Svůj čestný název Karla Čapka nese škola od roku 2009. Každý rok je ve škole otevřena jedna první třída s výukou Comenia Script. Žáci školy se účastní různých vědomostních olympiád, matematických, sportovních, deskových a jiných soutěží, projektů,… Ve vybraných třídách 1. stupně se žáci učí matematiku podle vyučovací metody prof. Hejného s prvky logické hry abaka. Již tradičně škola pořádá kromě jiných akcí netradiční zábavnou akci Čapkiáda plnou her a soutěží pro žáky, jejich rodiče i vyučující.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10