Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Malešice » Detaily MŠ
  

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Adresa: Hostýnská 2/2100
Telefon: 274 770 046, 274 771 035
E-mail: skola@hostynska.cz
Web: www.hostynska.cz
Ředitel(ka): Mgr. Albert Hotový
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 15, druhý stupeň 9 (stav k 30.09.2019)
Přípravné třídy: 0
Provoz školní družiny: 7.00–8.45 hod., 11.45–17.30 hod.

ZŠ byla uvedena do provozu v roce 1968 a je situována do klidného prostředí malešického sídliště v Praze 10. Součástí nabídky školy je i školní klub pro žáky 4.–9. ročníků. Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami, tj. cvičným bytem s kuchyňkou, pro výuku pracovních činností a jazyků, dílnou, chemickou pracovnou s laboratoří, pracovnou fyziky a přírodopisu, dvěma učebnami informatiky a školní knihovnu. Chloubou školy je posluchárna. Areál dvou tělocvičen je ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci přístupný také mimo vyučování. Ve škole je k dispozici kompletní školní poradenské pracoviště tvořené výchovnými poradci, metodikem prevence, speciálními pedagogy a školním psychologem. Škola nabízí širokou nabídku volitelných předmětů, kroužků, Klub mladého diváka a spolupracuje s jazykovou agenturou JIPE. Škola je garantem obvodního kola Biologické olympiády (odkaz na web olympiády) v Praze 10.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10