Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987

Adresa: Gutova 39/1987
Telefon: +420 274 021 920
E-mail: skola@zsgutova.cz
Web: https://www.zsgutova.cz/
Ředitel(ka): Mgr. Bc. Jiří Voneš
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 14, druhý stupeň 11 (617 žáků; stav k 1. 1. 2021)
Přípravné třídy: 0
Provoz školní družiny: 6.30–8.45 hod., 11.40–17.30 hod.
Počet pedagogů: 38 učitelů, 2 speciální pedagogové, 3 asistenti pedagoga, 8 vychovatelek školní družiny. Zaměstnanci provozu školy: 8 osob.

ZŠ Gutova je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Ve škole jsou zřízeny výukové skupiny s rozšířenou výukou matematiky od 6. ročníků.  Škola má propracovaný program inkluzivní péče o žáky. Škola využívá kromě jiných odborných učeben také dvě počítačové učebny, žákovskou dílnu, výtvarný ateliér s keramickou pecí, relaxační učebnu bez nábytku. V odborných a v kmenových učebnách používáme 26 interaktivních tabulí a další didaktickou techniku. Žáci školy spoluvytváří chod školy – mají svou žákovskou samosprávu (Gutovská rada). Vydávají školní časopis „Tornádo“. Vedle školní družiny mohou žáci smysluplně trávit volný čas i ve školním klubu. Pro výuku v exteriéru využíváme školní zahradu s amfiteátrem pro slavnostní akce.

Ve škole pracuje kvalifikovaný a věkově vyvážený pedagogický sbor.  Vedení školy oceňuje kvalitní práci svých učitelů.

Jednou z priorit školy je vstřícná vazba k rodičům žáků jako ke klientům školy. Oboustranná zdvořilost, vzájemný respekt a včasnost komunikace je základem dobré spolupráce školy a rodičů.

Školu obklopuje sportovní areál GUTOVKA. V těsné blízkosti je stanice metra A – Strašnická.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10