Přehled základních škol MČ Praha 10

Úvod » Záběhlice » Detaily MŠ
  

Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919

Adresa: Břečťanová 6/2919
Telefon: +420 272 651 133
E-mail: skola@zsbrectanova.cz
Web: https://www.zsbrectanova.cz/
Ředitel(ka): Mgr. Miroslav Buchar
:
:

 

Počet tříd: první stupeň 15, druhý stupeň 9 (stav k 30.09.2019)
Přípravné třídy: 1
Provoz školní družiny: 6.30–7.45 hod., 11.40–17.30 hod. (pátek do 17.00 hod.)

ZŠ Břečťanová je škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, škola s přípravnou třídou. Součástí je i školní družina pro žáky 1.–3. ročníků. Je spádovou školou pro oblast Zahradního Města a Záběhlic. Je umístěna v klidné části sídliště, mimo komunikace a dobře dostupná MHD. ZŠ Břečťanová je pavilonová škola s několika zatravněnými a osázenými zelenými pásy mezi pavilony, se sportovním areálem, hřištěm a zahradou pro školní družinu. Při výuce je využívána pracovna informatiky, infocentrum a odborné pracovny. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Pro žáky 1. a 2. stupně je nainstalováno 23 interaktivních tabulí.

:


Galerie fotografií

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10