O památkách na Praze 10

V městské části Praha 10 lze nalézt celou řadu architektonických slohů a druhů sídel, od vilových čtvrtí přes měšťanské domy až po sídliště.

Ve Vršovicích převládá bloková zástavba z 19. století, na Vinohradech vily z prvních desetiletí století dvacátého. Záběhlice byly hustěji osídleny až v meziválečném období, kdy zde vzniklo předměstské zahradní město. O několik desítek let později kolonii rodinných domků doplnila panelová zástavba. Někdejší zemědělské usedlosti ve Strašnicích a Malešicích byly zastavovány vilkami, řadovými a činžovními domy od počátku 20. století, zásadního rozvoje se tyto čtvrti dočkaly až na přelomu 40. a 50. let (např. koncept úsporného bydlení na sídlišti Solidarita). V jižní části městské části se nachází rozsáhlá nezastavěná oblast Trojmezí (zdroj: http://www.historickasidla.cz/). 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10