Oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10

  • zajišťuje a koordinuje zejména činnosti v domě po Karlu Čapkovi a dalších historických objektech ve správě MČ Praha 10;
  • vede a bude aktualizovat evidenci movitých kulturních památek v majetku MČ Praha 10 a zajišťovat jejich inventarizaci;
  • bude spolupracovat s organizacemi památkové péče (MKČR, NPÚ, PNP, Národní muzeum, Technické muzeum aj.);
  • bude spravovat interní seznam kulturních památek, které se nacházejí na území MČ Praha 10;
  • povede evidenci válečných hrobů, které jsou ve správním obvodu MČ Praha 10 (spolupráce s MHMP - předávání informací o počtech a stavu válečných hrobů);
  • bude zajišťovat péči (a případné opravy) o pamětní desky, pamětní místa a válečné hroby na území MČ Praha 10, bude informovat majitele kulturních památek o možných dotacích na rekonstrukce a opravy, atd.

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Vašek Jan B/434 267 093 216267 093 216 vedoucí oddělení památkové péče a správy kulturníc

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Klásek Štěpán B/435 267 093 750267 093 750 referent/ka oddělení památkové péče a správy kultu
Vašek Jan B/434 267 093 216267 093 216 vedoucí oddělení památkové péče a správy kulturníc

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10