Oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10

Jméno a příjmení:Jan Vašek

Funkce:vedoucí oddělení památkové péče

Telefon:267 093 216

E-mail:jan.vasek@praha10.cz

Budova, kancelář:B/434


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Klásek Štěpán B/435 267 093 750267 093 750 referent/ka oddělení památkové péče
Vašek Jan B/434 267 093 216267 093 216 vedoucí oddělení památkové péče

Oddělení památkové péče zajišťuje svou činností úkoly zejména v oblasti péče o objekty ve svěřené správě MČ Praha 10, podpory majitelů památkově hodnotných objektů a evidence a dokumentace stavebního fondu:

  • zajišťování přípravy a realizace péče (stavební obnovy, ať už se jedná o kterýkoliv stupeň na žebříčku míry zásahů) o historicky významné stavební objekty ve svěřené správě, s čímž zcela bezprostředně souvisí také snaha o spolupráci s externími subjekty.
  • podpora majitelů památkově hodnotných objektů, a to nejen cestou dotačního programu zavedeného v roce 2018, ale také formou poradenství, konzultace a zprostředkování nutných vazeb.
  • evidence a dokumentace historicky významného stavebního fondu, která je zcela zásadním podkladem pro nastavení výkonu řádné památkové péče a postojů MČ Praha 10 v ochraně nemovitého dědictví.
  • do oblasti evidence spadá také vedení databází (zejména CES a CEVH), k čemuž zavazují zákonná ustanovení.
  • veškerou činnost soustavně provází také obecná snaha o zlepšení podmínek výkonu památkové péče na úrovni MČ Praha 10, a to za otevřené spolupráce s odborně způsobilými subjekty.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10