Aktuality ke koronaviru

Výstava návrhu urbanistické studie Botič + prezentace studentských prací Fakulty architektury ČVUT

Zveme vás na výstavu návrhu urbanistické studie Botič, která bude k vidění od 4. 3. do 12. 4. ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy B úřadu městské části (Vršovická 68, Praha 10). Cílem je veřejnosti co nejvíce přiblížit vizi rozvoje tohoto toku a jeho blízkého okolí.

Publikováno: 01.03.2019
Kategorie: Veřejné prostory2517
Výstava návrhu urbanistické studie Botič + prezentace studentských prací Fakulty architektury ČVUT

Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. 3. od 19.00 hodin na stejném místě, za účasti zástupců radnice, autorů studie a veřejnosti.

Výstava bude přístupná ve výlohách střediska 24 hodin denně nebo v jeho otevírací době – středa od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 hodin.

Studie se především zabývá architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální vytvoření podélného zeleného komunikačního koridoru a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí. Tzn. navrácení života k potoku, jeho rehabilitace a zatraktivnění, podpora rekreační hodnoty území. Zároveň je v urbanistické studii kladen velký důraz na vegetační, krajinářské a protipovodňové úpravy toku a jeho blízkého okolí.

Co je Botič?

Botič, zvaný též jako Vinný potok, je nejdelším pražským potokem a protéká velmi rozmanitým terénem. Na jeho březích nalezneme jak hustě zastavěné plochy, tak relativně neporušené přírodní lokality. Koryto je v horní části v přírodním stavu. Ve střední části, pod Hostivařskou přehradou, má Botič podobu přirozeně meandrujícího toku s řadou tůní. Toto území s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů je vyhlášeno jako přírodní památka Meandry Botiče. Dolní část toku je silně ovlivněna zástavbou a koryto potoka je v této části souvisle upraveno a opevněno.

 

Ode dne 18. 3. 2019 se k výstavě urbanistické studie Botič připojí prezentace studentských prací Fakulty architektury ČVUT – ústavu krajinářské architektury. Studenti v aterliéru pana architekta Rehwaldta měli zadané téma Botič ve Strašniccích. 

Vernisáž se uskuteční v pondělí 18. 3. od 19.30 hodin na stejném místě, za účasti studentů, kteří odprezentují své návrhy.