Aktuality ke koronaviru

Úpravy v systému svozu a sběru komunálního odpadu v Praze

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovoluji informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

Publikováno: 19.03.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady, Koronavirus3145
V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24.3.2020 následovně
 
1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech, 
2)      Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3)      Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného svora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů. 
V případě, že bude provoz sběrného dvora v omezeném režimu zachován, žádám o zpětnou vazbu ze strany provozovatele, abychom aktuální informaci zveřejnili na Portále ŽP,
4)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
5)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do 24.3.2020.
 
6)      Svoz nebezpečného odpadu: 
 
a)      Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
b)      Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
c)       Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
 
Provoz kontaktních center svozových společností
V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.
 
Bližší informace k odpadům v Praze: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html