Aktuality ke koronaviru

Úprava jednacího řádu: Zastupitelé MČ Praha 10 budou moci hlasovat i „na dálku“

Zastupitelstvo desáté městské části dnes schválilo změnu svého jednacího řádu. Jeho členové se budou moci zasedání nově zúčastnit i v případě, že se ocitnou v karanténě, a to prostřednictvím videokonference. MČ Praha 10 tímto opatřením reaguje na epidemii koronaviru – eliminuje hrozbu, že by její základní orgán v budoucnu nebyl usnášeníschopný.

Publikováno: 30.09.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Volené orgány, Koronavirus3296

Desítka následuje mj. Magistrát hl. m. Prahy či MČ Praha 7, které k obdobné úpravě jednacího řádu už přistoupily. Schválený materiál však jasně odkazuje k (současné) epidemiologické situaci. „Účast na jednání Zastupitelstva distančně prostřednictvím videokonference je umožněna pouze z důvodu karantény,“ píše se v něm. 

Hlasování členů ZMČ přes online technologii proběhne ukázáním lístku s nápisem „Pro“, „Proti“, „Zdržuji se“ před kamerou jimi použitého zařízení. Nebude-li to možné, pak proběhne hlasování ústně, a to v abecedním pořadí dle jejich příjmení.