Aktuality ke koronaviru

Třiďte odpad už v domech, je to efektivnější! MČ Praha 10 pokračuje v osvětové kampani

MČ Praha 10 se aktivně připojila k programu magistrátu, který umožňuje umístění kontejnerů na tříděný odpad v bytových domech. Občané nebo společenství vlastníků a bytová družstva mohou pro své nemovitosti získat sběrné nádoby na papír, plasty, sklo a nápojové kartony, včetně zajištění pravidelného odvozu. Zájem občanů a SVJ o nabízenou službu chce vršovická radnice zvýšit prostřednictvím informačních seminářů. Těmi bude pokračovat ve své osvětové akci. 

Publikováno: 24.02.2020
Kategorie: Článek, Životní prostředí, Odpady, Veřejné prostory3115
Třiďte odpad už v domech, je to efektivnější! MČ Praha 10 pokračuje v osvětové kampani

„Po zvýšení počtu kontrol, navýšení počtu svozů i svozových míst přicházíme s dalším řešením, které by mělo pomoci zabránit hromadění nepořádku v okolí nádob na tříděný odpad. Věřím, že udělá Prahu 10 zase o kousek lepším místem pro život,“ říká první místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která má životní prostředí na starost. „Připravujeme semináře, na kterých budeme občany a SVJ informovat o podrobnostech a výhodách nově poskytované služby. Chtěli bychom následovat příklady městských částí Praha 2 a 3, kde již vznikly desítky takových stanovišť,“ doplňuje místostarostka. 

Umístění stanovišť sběru tříděného odpadu je poskytováno v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Podmínkou instalace je dostatečná plocha pro sběrné nádoby uvnitř objektu nebo na pozemku vlastníka, a to v místě, které není veřejně přístupné (na zahradě, ve dvoře, v kontejnerové kleci apod.). Obyvatelé nemovitostí mají možnost třídit odpady přímo v objektu, což zlepšuje dostupnost třídění, zvyšuje objem vytříděného odpadu a v konečném důsledku to může i snížit náklady za odvoz směsného komunálního odpadu. 

Zanáška/vynáška nádob na tříděný odpad umístěných v domovním vybavení je od letošního 1. ledna pro vlastníky nemovitostí zdarma až do vzdálenosti 50 metrů od hrany komunikace (1 schod je započítáván jako 1 metr), a to včetně souvisejících úkonů - odemykání a uzamykání objektů. Zanáška nad 50 metrů zůstává v režimu nadstandardní služby (zpoplatněna dle ceníku svozové firmy).

Pro zřízení domovního stanoviště tříděného sběru je potřeba písemná žádost (stačí oskenovaná e-mailem), která by měla obsahovat počet a velikost nádob, typ komodity (plast, papír atd.), přesné umístění, kontaktní osobu (telefon, e-mail) za vlastníka a počet bytových jednotek v domě. Pokud máte o tuto službu zájem a jste vlastníkem či správcem nemovitosti na území MČ Praha 10 zašlete žádost na e-mailovou adresu jiri.jerabek@praha10.cz. Ke stažení je zde: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/trideny-odpad

V Praze 10 je aktuálně 275 venkovních stanovišť se sběrnými nádobami na tříděný odpad. V letech 2018 a 2019 podala městská část celkem 124 žádostí o navýšení kapacity stanovišť či zřízení nových, všechny byly magistrátem schváleny. Od ledna tohoto roku podala již 25 nových žádostí. 

„Přesto mi občané denně hlásí přeplněné kontejnery na tříděný odpad a nepořádek v jejich okolí. Zaměřujeme se tedy i na osvětu, už od ledna mohou lidé v našem veřejném prostoru vidět vizuály, které upozorňují na důležitost tématu třídění odpadů,“ uvádí Jana Komrsková. 

Tipy, jak může každý z nás omezit množství odpadu, přináší radniční desatero. Městská část se kromě toho zapojila do kampaně místní svozové společnosti AVE „Tak sešlápni, má to smysl“, která zdůrazňuje, že sešlápnutím PET lahví a kartonů při jejich vyhazování do tříděného odpadu se ušetří až 2/3 objemu popelnic. Už vloni se radnice připojila k iniciativě Ministerstva životního prostředí za snížení spotřeby jednorázového plastového nádobí a obalů  #dostbyloplastu.