Aktuality ke koronaviru

Setkání pro žadatele o dotaci

Žadatelé, kteří se chystají podat žádost v rámci dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2024, mohou využít příležitost obeznámit se blíže se zásadami programu, položit své otázky, případně probrat svůj vlastní záměr obnovy. Městská část Praha 10 pro ně chystá na 13. 12. 2023 setkání v nové budově úřadu na adrese Vinohradská 3218/169 v sále Bratří Čapků v přízemí, které bude začínat v 17.00. Své dotazy mohou případní žadatelé směřovat také na oddělení památkové péče, a to na níže uvedené kontakty.

Publikováno: 04.12.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bydlení a nemovitý majetek, Finance, Granty a dotace4975

Dotační program nabízí širokou možnost uplatnění a jeho důležitým prvkem je pečlivé posouzení každé žádosti, která se může dotýkat rozmanitých záměrů obnovy v oblasti péče o historicky hodnotný nemovitý fond. Dopředu není vyloučen nikdo, kdo se domnívá, že právě jeho úmysl by mohl k dosažení sledovaného cíle přispět. Městská část Praha 10 vedle ohlášeného setkání nabízí také konzultace přímo na místě a případně též poradenství ohledně dalších souvisejících otázek.

 

Využijte předložené možnosti a dostavte se do budovy úřadu 13. 12. 2023, nebo použijte některý z kontaktů na oddělení památkové péče:

tel.: +420 267 093 216

mobil: +420 720 965 952

e-mail: jan.vasek@praha10.cz

 

Těšíme se na setkání s vámi a na vaše záměry v oblasti péče o nemovité objekty, které dokládají vývoj stavební kultury na území naší městské části.