Aktuality ke koronaviru

Rekonstrukce kanalizace v ulici Jabloňová

V rámci pokračujících prací na rekonstrukci kanalizace v ulici Jabloňové bude od 3. 7. 2019 v úseku Hvozdíková – Ostružinová (viz situace širších dopravních vztahů 4. etapa) docházet k jejímu postupnému uzavírání pro veškerou motorovou dopravu.

Publikováno: 27.06.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Záběhlice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé2869

Akce bude rozdělena do tří podetap A, B a C v úsecích: Hvozdíková – Střemchová od 3.7. do 31.7. (viz situace 4.A.1), Střemchová – Chrpová od 1.8. do 31.8. (viz situace 4.B.1) a Chrpová – Ostružinová od 1.9. do 15.10.2019 (viz situace 4.C). V rámci podetap 4.A a 4.B bude v termínech dle reálného postupu prací docházet k překopům v místě křižovatek s kolmými ulicemi, kdy tyto křižovatky budou po nezbytnou dobu neprůjezdné (viz situace 4.A.2, 4.B.2, 4.B.3).

Po dobu uzavírky ulice Jabloňové bude linka 195 ukončena na Skalce a v omezeném rozsahu nahrazena linkou X195 (sólovozy namísto kloubových), která bude do zastávky Jesenická vedena po objízdné trase Topolová – Práčská – V Korytech. Na linku 138 budou pro zvýšení kapacity nasazeny standardní 12m vozy.

Akce měla být zahájena bezprostředně po dokončení předchozí etapy od 24. 6. 2019, z důvodu opravy havarijního propadu dešťové kanalizace v ulici Topolové u křižovatky s ulicí Práčskou (řeší PVK a.s.) však muselo být zahájení prací odloženo na pozdější termín.

Přiložené dokumenty