Aktuality ke koronaviru

Praha 10 zná své dobrovolníky roku 2016

V roce 2016 vyhlásila radnice Prahy 10 již pátý ročník ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“. Slavnostní večer se uskutečnil ve středu ve Vršovickém zámečku.

 

Publikováno: 08.12.2016
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Ankety a soutěže, Komunitní1390
Praha 10 zná své dobrovolníky roku 2016

Městská část Praha 10 anketou Dobrovolník roku vyjadřuje svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu a ocenit podle svých možností každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost si v předchozím roce zasloužila nejvyššího uznání.

Současně chce Praha 10 anketou upozornit co nejširší veřejnost na to, že v případě dobrovolníků se nejedná o jednorázovou činnost, jako je např. náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž o činnost soustavnou a relativně dlouhodobou,“ řekl starosta městské části Vladimír Novák (ČSSD)

Anketa chce také zviditelnit práci dobrovolníků. „Tu městská část Praha 10 považuje za projev nezištné občanské ctnosti, s níž se v naší společnosti nesetkáváme často, a dnes již nebývá samozřejmostí,“ doplnil radní Ondřej Počarovský (TOP 09).

Praha 10 chce proto propagací a každoročním oceněním práce několika dobrovolníků zlepšit povědomí co nejširší občanské veřejnosti o významu a hodnotách dobrovolnictví pro městskou část Praha 10 a současně upevnit své vztahy s neziskovým sektorem, obdobně, jako tomu bylo v přechozích ročnících.

 Do ankety mohou být nominováni dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení
(tj. z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie, aj.). Podmínkou je, aby svou činnost a práci ve prospěch ostatních občanů vykonávali na území městské části Praha 10. Navrhovatel nominace dobrovolníka musí také na území městské části Praha 10 působit ke dni podání návrhu déle než jeden rok. Za počátek působení se pro účely této ankety rozumí den zápisu sídla navrhovatele nebo jeho organizační jednotky, uvedený ve veřejném rejstříku.

Anketa „Dobrovolník roku Prahy 10“ byla vyhlášena v červnu 2016, 16. listopadu porota složená ze zástupců radnice, veřejnosti a úředníků zvolila 10 dobrovolníků, kteří byli oceněni ve středu 7. prosince na Vršovickém zámečku.

Konkrétně se jednalo o:

1/ paní Alexandru Červinkovou (nominována DC Protěž) oceněnou za pomoc ve Školičce Grébovka a za pomoc v péči o seniory, organizaci koncertů, sportovních akcí, dobročinných bazarů.

2/paní Lucii Rákosovou (nominována občanským sdružením SEPPIA) oceněnou za organizaci online bezbariérového vzdělávání, podílení se na chodu organizace, propagaci jejích aktivit a realizaci komunitních akcí, participaci na přípravě kulturních akcí v seniorském klubu ve Zvonkové, soutěží apod.  

3/ pana Ing. arch. MgA. Davida Mateáska (nominován 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“) oceněným za organizaci akcí ve prospěch komunity městské čtvrti Malešice, realizaci naučné stezky sv. Josefa, výstavy historických fotografií apod. a funkci spoluzakladatele dobrovolnické iniciativy občanů Prahy 10 „Naše Malešice“.  

4/ paní Mgr. Marinu Vaňkovou (nominována Klubem K2, o.p.s.) oceněnou za vykonávání funkce členky Dozorčí rady Klubu K2, konzultantky v oblasti návratu žen na trh práce a za pomoc ženám matkám rozvíjet jejich profesní kariéru.  

5/ paní Bohumilu Pluhařovou (nominována Svazem tělesně postižených v ČR, o.s.) oceněnou za  organizaci akcí a výletů pro zdravotně postižené, pomoc při zajišťování koncertů Symfonického orchestru v Rudolfinu, pomoc při zajišťování nových nebytových bezbariérových prostor pro Obvodní org. na Praze 10 a funkci předsedkyně místní organizace v letech 1991 až 2008. 

6/ paní Ing. Milenu Vydrovou (nominována Svazem důchodců ČR, o.s.) oceněnou za organizaci výletů a vycházek po zajímavých místech v Praze a okolí pro seniory, působení v revizní komisi SDČR jako vedoucí a organizaci poznávacích zájezdů. 

7/ pana Štěpána Kavura (nominován BUČI-Praha 10 z.s.) oceněným za organizaci rekvalifikačních kurzů, založení autoškoly s možností využití finančních nástrojů pro ty, kteří chtějí pracovat jako řidiči, ale z vlastních prostředků si kurzy nemohou dovolit, za funkci předsedy a zakladatele spolku. 

8/ paní Janu Večlovou (nominována Parkinson-Help z.s.) oceněnou za funkci členky redakční rady časopisu Vlny, funkci předsedkyně Parkinson-Help klubu Praha, vedení této členské základny, organizaci akcí a zajišťování fundraisingu. 

9/ pana Jiřího Votavu (nominován Pionýrskou skupinou BETA) oceněným za participaci na přípravě akcí Večerní hry Prahou, Dětský den v Malešickém parku, Vršovický koláč aj., vedení vodáckého tábora, působení na zimních táborech jako lyžařský instruktor. 

10/ paní Mirku Tintěrovou (nominována Pionýrským centrem Praha 10) oceněnou za participaci na přípravě akcí (hlavní organizátor), působení v 73. PS Krakeni, vedení táborů, funkci oddílové vedoucí a člena vedení Pionýrské skupiny, participaci na realizaci akcí v rámci Prahy 10.