Aktuality ke koronaviru

Praha 10 má své Dobrovolníky roku

Celkem devět občanů, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti ve prospěch druhých bez nároku na odměnu, dnes v Gallerii 10 ocenili zástupci městské části Praha 10 jako „Dobrovolníky roku Prahy 10“. „Myslím si, že v dnešní uspěchané společnosti, kdy se měří úspěch spíše výší příjmu, je příjemné poznat lidi, kteří se snaží pomáhat seniorům nebo handicapovaným lidem, nebo organizováním různých akcí prospěšných druhým většinou nad rámec svých pracovních povinností a platu. Bohužel ve většině případů jejich činy zůstávají bez povšimnutí, proto jsme se rozhodli jim poděkovat a jejich práci alespoň tímto způsobem vyzdvihnout,“ vysvětlil starosta městské části Praha 10 Milan Richter. 

Publikováno: 05.12.2012
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Ankety a soutěže, Komunitní3499

Soutěž byla vyhlášena v září tohoto roku. Přihlášeni mohli být dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení - nejčastěji v oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práci s dětmi a mládeží, životního prostředí, ekologie a další. Podmínkou bylo, aby svou práci vykonávali na území naší městské části a přihlásila je organizace, která působí v desátém pražském obvodu déle než jeden rok. „Kromě ocenění práce dobrovolníků, které je stěžejním smyslem této volby, je i zviditelnění této práce, zlepšení společenského povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví a motivace dalších lidí,“ dodal starosta s tím, že „Dobrovolník roku Prahy 10“ by se měl stát další tradicí desáté městské části.

 

Vedení radnice se zavedením soutěže inspirovalo na základě myšlenky Evropského roku dobrovolnictví, kterým byl rozhodnutím Rady ministrů EU vyhlášen rok 2011.

 

Volba „Dobrovolníka roku Prahy 10“:

Porota složená ze zástupců všech zastupitelských klubů ZMČ Praha 10, dvou zástupců ÚMČ Praha 10 a dvou nezávislých odborníků jednomyslně navrhla ocenit tyto dobrovolníky:

 

Blanku Sedláčkovou(nominována Asociací Parkinson-Help, o.s.) oceněnou za vedení poradny pro nemocné, organizování výletů, práci na projektech, psaní článků do časopisu a organizování různých setkání.

 

Lenku Janoutovou (nominovanou Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10) oceněnou za nezištné navštěvování klientů v jejich domácnostech a nahrazování jim chybějící rodinu, organizování jednorázových akcí a předávání zkušeností ostatním dobrovolníkům.

 

L. A. Engelthalera (nominován občanským sdružením TROJMEZÍ a občanským sdružením Útulné Strašnice) oceněného za úpravu hřiště, rekonstrukci tramvajové zastávky, iniciativu při rekonstrukci podchodu Strašnice, účast na hrabání listí a organizaci akce „Zažít město jinak“.

 

Lucii Hadravovou (nominována Klubem K2, o.s.) oceněnou za plánování akcí pro rodiče a děti, vedení nízkoprahového klubu "Herna pod střechou", přípravu rukodělných aktivit pro maminky i děti.

 

Evu Václavíkovou a Jaromíra Václavíka (nominováni POINT 50+, o.p.s.) oceněné za vedení cvičení pro seniory a účast na jednotlivých akcích.

 

Ladislavu Pořízkovou (nominována občanským sdružením SEPPIA) oceněnou za organizaci akcí pro seniory, pomoc při organizaci on-line vzdělávání, organizaci akcí pro děti, pomoc s propagací a dávání dobrého příkladu ostatním.

 

Milana Maršálka (nominován 01/14. základní organizací ČSOP "Natura, quo vadis?") oceněného za organizaci čištění a vyvěšování ptačích budek na Praze 10, pomoc při otevření naučné stezky a podílení se na mnoha dalších akcích.

 

Hanu Frýdlovou (nominována Svazem důchodců ČR, o.s.) oceněnou za založení Svazu důchodců ČR na Praze 10 a organizování zájezdů a volnočasových aktivit.

 

Antonína Ungera (nominován Pionýrskou skupinou BETA) oceněného za podílení se na organizaci hudebně-kulturního programu „Sedmikvítek“ a organizaci Benefičního koncertu „Děti dětem“.