Aktuality ke koronaviru

Na Praze 10 vzniká desetiletá strategie, podílí se na ní i Česká zemědělská univerzita

Praha 10 bude mít svůj historicky první Strategický plán udržitelného rozvoje (SPUR), a to na období 2020-2030. Městská část k němu letos sesbírala 1 148 podnětů od občanů, 282 od podnikatelů, spolků a rodin a 7 200 z pocitových map. Analytickou část SPUR schválilo v říjnu zastupitelstvo, celý dokument bude hotový na jaře příštího roku. Jeho vliv na životní prostředí (proces SEA) bude posuzovat Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Publikováno: 06.11.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj3021

„Strategický plán pro Desítku nezpracováváme ´od stolu´, naopak do jeho tvorby zapojujeme široké portfolium lidí. Silně vnímáme potřeby našich občanů i názory a doporučení odborníků,“ zdůrazňuje Renata Chmelová (VLASTA), starostka MČ Praha 10, a upřesňuje: „Postupujeme podle Metodiky hodnocení udržitelných měst/městských částí, řešíme tedy jedenáct oblastí udržitelného rozvoje.“ Jsou jimi správa věcí veřejných, životní prostředí, doprava a mobilita, kultura a volný čas, zdraví, sociální prostředí, vzdělávání a výchova, územní rozvoj, globální odpovědnost, udržitelná spotřeba a výroba, místní ekonomika a podnikání.

 

Už v září proběhlo v Kulturním domě Barikádníků veřejné projednání, při němž se přes 120 občanů vyjadřovalo k analýze silných a slabých stránek života na Praze 10. Pochvalovali si stav veřejných prostranství, fungování úřadu, přístup k ochraně životního prostředí a komunitní plánování sociálních a návazných služeb. Zajímali se o parkování či navyšování kapacit základních a mateřských škol.

 

Následně svou činnost zahájily expertní pracovní skupiny, které diskutovaly nad návrhy strategických cílů a opatření k jejich naplnění. Zúčastnili se jich úředníci, politici, odborníci, občané a také celkem 27 studentů Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Univerzita je zároveň garantem a zpracovatelem procesu SEA (hodnocení vlivu provádění strategie na životní prostředí, sociálních dopadů a vlivů na veřejné zdraví).   

 

„Spolupráce s druhou největší městskou pražskou částí si velmi ceníme a myslím, že je oboustranně přínosná. Studenti mohou přispět svými vědomostmi a zároveň poznat, jak v praxi vzniká významný strategický dokument,“ říká Ing. Zdeněk Keken, Ph.D z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, který je rovněž členem pracovních skupin.

 

Podrobnější informace ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje jsou k dispozici na webu www.praha10.cz/strategie.