Aktuality ke koronaviru

MŠ Dvouletky má strategický plán svého rozvoje

Čtyřtřídní mateřská škola Dvouletky, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 10, ve školním  roce 2016/2017 vstoupila do dvouletého pilotního projektu „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“, realizovaného týmem odborníků z NIDV. Tohoto projektu se účastnilo okolo 20 škol (MŠ, ZŠ, SŠ) z celé republiky a v současnosti probíhá již 3. vlna - celkově je zapojeno 95 českých škol.

Publikováno: 21.09.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Projekty, Školství3286

Na konci zmíněného projektu vznikl dokument „Strategický plán rozvoje školy“, jehož nedílnou součástí je akční plán školy a evaluační zprávy.

Vzhledem k úspěšnosti tohoto dokumentu a výsledkům strategického plánování byla MŠ Dvouletky vybrána jako partnerská škola ke spolupráci s MŠ Ondřejov (podpořená škola), které může nabídnout vlastní zkušenosti s vedením školy jako příklad dobré praxe, které se jí úspěšně daří realizovat.

Vzájemná spolupráce bude probíhat v ročním pilotním projektu benchlearning, který vznikl opět za podpory NIDV. Cílem benchlearningu je ověřit možnost realizace a přínosy projektu v oblasti rozvoje strategického managementu na školách.

MŠ Dvouletky je zároveň zapojena do MAP II č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050.