Aktuality ke koronaviru

Metropolitní plán

MČ Praha 10 chce zapojit do projednávání aktuální podoby Metropolitního plánu co nejširší veřejnost a umožnit každému, aby mohl jednoduše a v předstihu jeho současný návrh připomínkovat. Proto jsme se rozhodli zahájit sběr připomínek nejdůležitějšího dokumentu určujícího budoucí podobu Prahy.

 

Představení veřejnosti probíhá od druhé půlky dubna s tím, že návrh Metropolitního plánu bude možné shlédnout každý týden ve večerních hodinách osobně na dnech otevřených dveří.  MČ Praha 10 oslovila náměstkyni primátorky Petru Kolínskou a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) Ondřeje Boháče s žádostí o spolupráci a technickou podporu přímo na dnech otevřených dveří. Pořizovatelem Metropolitního plánu je MHMP, zpracovatelem pak IPR. 

Publikováno: 17.04.2018
Kategorie: Veřejné prostory2265
Metropolitní plán

 

 

AKTUÁLNĚ: 

 

Harmonogram dnů otevřených dveří MČ Praha 10:

Pondělí  23. 4. 2018      16:00 – 19:00

Pondělí  30. 4. 2018      16:00 – 19:00

Pondělí  7. 5. 2018        16:00 – 19:00

Pondělí  14. 5. 2018      16:00 – 19:00

Středa 23. 5. 2018         17:00 – 19:00

Pondělí 28. 5. 2018       16:00 – 19:00

Pondělí 4. 6. 2018         16:00 – 19:00

Pondělí 11. 6. 2018       16:00 – 19:00

Pondělí 18. 6. 2018       16:00 – 19:00

 

Místo konání dnů otevřených dveří MČ Praha 10:      

Středisko územního rozvoje se nachází v přízemí budovy "B" Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu "A" do budovy ÚMČ Praha 10).        

 

Email pro zasílání Vašich připomínek prostřednictvím MČ Praha 10:

sur@praha10.cz

TERMÍN PRO ZASÍLÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU METROPOLITNÍHO PLÁNU NA MČ PRAHA 10 DO 26. 6. 2018.

 

Kompletní dokumentace návrhu Metropolitního plánu je vystavena k nahlédnutí:

- v elektronické podobě zde

- v tištěné podobě – v termínu od 27. 4. 2018 do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera). Otevírací doba CAMP od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018: úterý - neděle od 9:00 do 21:00 hodin. Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta. Po datu 10. 6. 2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena, o čemž bude informováno prostřednictvím veřejné vyhlášky.

 

Představení Metropolitního plánu Institutem plánování a rozvoje (zpracovatelem) v Centru Architektury a Městského Plánování (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera):

 

Prezentace a diskuze v CAMPu:

23. 5. 2018 od 19:00

13. 6. 2018 od 19:00

28. 6. 2018 od 19:00

Pokračování série večerních přednášek pro veřejnost, které se pravidelně konaly od podzimu 2017. Zástupci zpracovatelského týmu představují aktuální stav prací na plánu, vysvětlují dosavadní vývoj příprav a seznamují s hlavními tezemi plánu. Součástí je i vysvětlení metodiky plánu a návod, jak plán číst.

 

Výstava Metropolitní plán v CAMPu:

27. 4. – 27. 7. 2018

Výstava v prostorách CAMPu komplexně představí návrh Metropolitního plánu. Vystaven bude hlavní výkres i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu a přehledně vysvětlit jeho metodiku. Od zahájení výstavy do 1. června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnu přítomni i zástupci zpracovatelského týmu, stejně jako zástupci pořizovatele (ÚZR MHMP). Veřejnost i zástupci městských částí tak budou mít možnost do CAMPu přijít a diskutovat konkrétní i obecná témata s odborníky. Od 1. června do konce výstavy pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední den.

 

Informační kontejner IPR Praha na území MČ Praha 10:

13. 6. 2018 - metro Strašnická

14. 6. 2018 - metro Strašnická

V průběhu května a června bude IPR Praha podnikat informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách. Kontejner navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel – a to ať už se budou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti. 

 

Společné jednání:

27. 6. 2018

ÚZR MHMP uspořádá veřejnou část společného jednání ve středu 27. června ve střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7 od 9:00 hod.

 

Harmonogram společného jednání:


 

 Více naleznete zde.