Aktuality ke koronaviru

MČ Praha 10 školám zaplatí projekty, které vymyslí samotní žáci

MČ Praha 10 letos otevírá participativní rozpočet také žákům! Do pilotního ročníku iniciativy „Moje stopa ve škole“ se přihlásilo celkem osm základních a jedna střední škola. Děti a studenti sami navrhnou projekty na vylepšení vnitřního prostředí či vnějšího areálu budovy nebo na zajímavou aktivitu. O tom, který projekt (nebo které projekty) škola uskuteční, rozhodnou v hlasování sami žáci. Městská část každou instituci podpoří částkou 35 tisíc korun.   

Publikováno: 18.06.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Projekty, Školství3453

Participativní rozpočet Moje stopa má na Desítce dlouholetou tradici, z důvodu koronavirové pandemie byl však vloni dočasně přerušený. „Nový školní rok využijeme k tomu, že ho otestujeme ve školách. Jistě ještě nějaký čas se budeme potýkat s důsledky pandemických opatření, které žáky vytrhly z normálního (nejen školního) života. O to důležitější je podporovat jejich spolupráci, invenci, výchovu k demokracii, rozvíjet jejich finanční gramotnost nebo sounáležitost k místu, kde žijí,“ popisuje David Kašpar (VLASTA) / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu a školství.

„Princip je jednoduchý. Jednotlivé třídy si mohou navrhnout jak drobné investiční, tak měkké projekty, samotní žáci pak budou elektronicky hlasovat o ten nejlepší nebo ty nejlepší. Každou školu podpoříme částkou 35 tisíc korun, bez ohledu na množství projektů. V příštím roce pak dojde k samotné realizaci, kterou školám uhradíme z  rozpočtu městské části,“ vysvětluje Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro rozpočet, finance a participativní rozpočet a také vysokoškolská učitelka v oblasti financí.

Do Mojí stopy ve škole se přihlásily ZŠ Břečťanová, ZŠ Jakutská, ZŠ Karla Čapka, ZŠ Brigádníků, ZŠ Vladivostocká, ZŠ Švehlova, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ U Vršovického nádraží a Gymnázium Přípotoční. Každá instituce má vlastního koordinátora z řad učitelů, který bude fungovat jako konzultant pro žáky a kontaktní osoba pro městskou část.

„V tomto týdnu jsme s nimi měli společnou koordinační, pro mě velmi inspirativní schůzku. Je zřejmé, že každá škola k projektu přistoupí trochu po svém, což nám dá spoustu podnětů pro případné úpravy do dalších ročníků,“ říká místostarosta Kašpar. „Školní varianta participativního rozpočtování není finančně, časově a ani administrativně příliš náročná. Je zábavná, motivační a žáci se dokážou v procesu realizovat. Děti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení. Zároveň se pak v celém procesu naučí, jak tvořit rozpočet a zacházet s financemi, a jak pro svůj nápad získávat ostatní,“ shrnuje David Kašpar.