Aktuality ke koronaviru

Desítka opravuje a zkrášluje dětská hřiště i díky významnému daru

Městská část Praha 10 v letošním roce vynaloží významné prostředky z rozpočtu na rekonstrukce a opravy herních ploch a zvelebení dětských hřišť a sportovišť. Harmonogram prací vychází z dlouhodobého investičního plánu, který připravilo a schválilo současné vedení Prahy 10. Nyní probíhá finalizace prováděcích dokumentací na letošní revitalizace.

Publikováno: 23.02.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Dětská hřiště5038

K vyčleněným prostředkům z rozpočtu ve výši 17 milionů korun se navíc radním podařilo získat dar ve výši bezmála 20 milionů korun, za kterou místní soukromý dárce na základě smlouvy o obstarání díla rekonstruuje velké hřiště Sobotecká na Vinohradech. MČ Praha 10 je velmi vděčná za tuto inovativní a inspirativní spolupráci se soukromým sektorem.

Mám velkou radost, že se podařilo vyčlenit výrazně zvýšené prostředky na dříve poměrně přehlížené opravy dětských hřišť, které ve skutečnosti mají být pro rodiny s dětmi záchytnými majáky ve veřejném prostoru. Jako vedení městské části si uvědomujeme, že v součtu více jak sto dětských hřišť a sportovišť na našem území nelze opravit za jeden rok, ale vyžaduje to dlouhodobý investiční plán,“ říká radní Milan Maršálek, který má v rámci své gesce životního prostředí a udržitelnosti dětská hřiště na starosti.

Realizace investičních úprav herních ploch na Praze 10 v roce 2024

Projekty nyní v realizaci:

  • DH Slovenská – termín dokončení: duben 2024
  • DH Dvouletky – termín dokončení: březen 2024
  • DH Pod Strání – termín dokončení: březen 2024
  • DH Sobotecká – termín dokončení: léto 2024

Projekty k rekonstrukci:

  • DH Heroldovy sady
  • DH Náměstí Sv. Čecha 1
  • DH Nučická
  • DH Tuchorazská
  • DH Konopišťská
  • DH Náměstí Sv. Čecha 2

Nyní jsou celkové odhadované náklady na rok 2024 v oblasti investic do herních ploch 16,1 milionů korun. Konečný rozsah realizací a projektových příprav bude záviset zejména výsledcích poptávkových řízení, která plánuje úřad realizovat v prvním pololetí letošního roku,“ říká vedoucí oboru životního prostředí Martin Pecánek a doplňuje výhled dalších plánů na navazující období: „Projekty k letošní přípravě s realizací v následujícím roce jsou dětská hřiště Nad Primaskou, Nosická a V Úžlabině. Ze sportovních hřišť pak Přípotoční, Dětská a Fitness Narcisová.

 

Unikátní rekonstrukce hřiště Sobotecká na desítkových Vinohradech

V lednu byla zahájena rekonstrukce dětského hřiště Sobotecká. Z důvodu zahájení prací je tato herní plocha dočasně uzavřena. Nejzazší termín pro dokončení rozsáhlých prací je naplánován na konec srpna. Dodavatel se bude snažit práce dokončit dříve. Výsledná podoba úprav této významné herní plochy vychází z dříve proběhlé participace, kdy architekt projektu do výslední podoby zapracoval maximum podnětů a připomínek místních občanů. Samotná rekonstrukce přinese určitá omezení, za případné komplikace se dopředu omlouváme. 

Cílem je revitalizovat prostor a poskytnout zcela novou kvalitu pro uživatele a vytvořit jedinečný zážitek. Prostor bude výrazně více zelený, herní prvky budou nápadité a celkově bude prostor dlouhodobě udržitelný a stabilní. Součástí v čase bude i toaleta a pítko, aby byl zajištěn komfort občanů.  Vážíme si vložené důvěry a cílem je revitalizací vlídně ukázat možnosti veřejných hřišť," popisuje citlivou rekonstrukci Jakub Finger z Atelieru Partero.

 „S pokorou a nadšením děkujeme za tento velkorysý akt mecenášství a věříme, že může být inspirací pro jiné. Vyjednávání o přijetí daru a podobě smlouvy o obstarání díla trvala bezmála dva roky. Respektujeme přání dárce zůstat v anonymitě. Těším se na to, jak nové hřiště v Sobotecké bude sloužit generacím místních dětí,“ pokračuje starosta Prahy 10 Martin Valovič.

Také bych se rád přidal k poděkování soukromému investorovi hřiště Sobotecká. Mé přání je, kdyby se obdobná věc podařila také v případě Areálu volného času Gutovka, pro který nyní připravujeme koncepční materiál oprav i dalšího rozvoje, aby měla své místo i mladá generace starších dětí a mládeže,“ zakončuje radní Maršálek.

Atelier Partero

Přední český krajinářský ateliér s velmi kvalitní reputací ve veřejných i soukromých projektech. Za konzistentnost tvorby mluví mimo vlastních hotových prostorů i získaná ocenění od odborné veřejnosti. Příkladem je několik ocenění Park roku, 2010,2014,2021 nebo Zahrada roku (celkem 8x v období 2010–2022) ale i Grand Prix nebo zahraniční Land Award.