Aktuality ke koronaviru

Architektonická soutěž na novou radnici na Strašnické: Známe výsledky zapojení veřejnosti

Širokou veřejnost se rozhodla zapojit městská část Prahy 10 do procesu rozhodování o možném budoucím sídle své radnice. Proto na jaře letošního roku uspořádala dotazníková šetření, ankety a veřejná setkání nad současným stavem i možnou budoucností radnice v okolí metra Strašnická.

Publikováno: 02.08.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Rozvoj, Ankety a soutěže, Veřejné prostory240

Výsledkem je na jedné straně soubor stávajících pozitivních hodnot a představ, jak by mohla nová radnice působit. Na druhé straně obyvatelé vyjádřili své obavy a poukázali na rizika, co vše by mohla nová radnice v lokalitě Strašnické změnit.

Budova úřadu Prahy 10 je technicky, bezpečnostně i stavebně zastaralá a vedení je nuceno řešit budoucnost svého sídla. Ve hře jsou stále tři varianty: rekonstrukce stávající budovy „Vlasta“, novostavba budovy u metra Strašnická nebo nákup jiné, již existující budovy na Praze 10. Pro posouzení varianty novostavby na Strašnické se vedení Prahy 10 rozhodlo vypsat otevřenou architektonickou soutěž. Tento způsob by měl přinést nejlepší nápady, vize a principy, kterými by mohla nová radnice obohatit dnešní centrum Strašnic a celkově život na „Desítce“.

První část otázek realizovaného výzkumu se týkala samotné Strašnické. Z výstupů i komentářů lze usuzovat, že Strašnická má potenciál být lokálním centrem – jímž dnes je jen do určité míry. Jako hodnotné jsou vnímané zejména prvky nesoucí historickou kontinuitu, jakými jsou např. stará škola nebo vzrostlé stromy. Na tradiční vnímání místa a jeho historickou tradicí reaguje i zadání soutěže: „Závaznou podmínkou pro návrhy je zachování, rekonstrukce a využití historické budovy staré školy. Moderní zásahy musí jít ruku v ruce s úctou k tradici,“ uvedla v této souvislosti místostarostka pro územní rozvoj Ivana Cabrnochová (SZ).

Důležitý je také centrální veřejný prostor – jako prostor setkávání, pro aktivity, ale také pro odpočinek. Lidé si podle výzkumu dále váží místního kulturního života a dobré dopravní dostupnosti metra a tramvají. Jako nejvýraznější problémy respondenti popisují nevyužité a nevyužívané budovy a prostory (škola, tržnice, velkou silnici, která působí jako bariéra nebo špatně přehlédnutelný a obtížně udržovatelný prostor.

U současných radnic je již samozřejmostí racionální uspořádání, kde jsou agendy přehledně uspořádány blízko vstupu. Vedle požadavku na přehlednost („hned jak vstoupím, vidím vše, co potřebuji, není pro mne problém se zorientovat“) a dostupnost („ze všech stran z okolí jasně vidím vstupy a rychle a pohodlně se k nim dostanu“) se vyskytovala volání po reprezentativnosti („venku i uvnitř mám pocit, že reprezentuje důstojně důležitost úřadu“) a přátelském prostředí („láká mě už na pohled vstoupit, atmosféra uvnitř působí uvolněně, neformálně“).

Při úvaze o nadstandardních funkcích je pro občany nejdůležitější budování sounáležitosti s místem a Prahou 10. Dále lidé za důležité považují informování a to zejména o připravovaných plánech a projektech, kulturním a společenském dění a historii nebo tradicích Prahy 10. Výsledky ze zapojení veřejnosti se stanou jedním ze závazných kritérií hodnocení soutěže.

Veškeré informace o aktivitách týkajících se budoucnosti sídla radnice zveřejňuje úřad na adrese www.praha10.cz/radnice

Přiložené dokumenty