Potřebuji řešit

Úvod » Obřady, slavnostní akty » Detaily Životní situace
  
Okruh Obřady, slavnostní akty
Kategorie Obřady, slavnostní akty
Název životní situace Čestné občanství městské části Praha 10
Základní informace

Čestné občanství městské části Praha 10 je udělována fyzickým osobám jako:

a) výraz ocenění mimořádných zásluh o městskou část Praha 10,
b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městské části Praha 10,
c) zvláštní projev úcty významným představitelům veřejného života, vědy a kultury, kteří se významně zasloužili o rozvoj městské části Praha 10, 
d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot městské části Prahy 10.

Čestné občanství je možno udělit nejen občanu ČR, ale i cizinci či osobě bez státní příslušnosti. Čestné občanství lze udělit za života nebo „in memoriam“.

O udělení ocenění rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha 10, které může každoročně udělit Čestné občanství městské části Praha 10 jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městskou částí Praha 10.

Administrativu spojenou s podáváním a projednáním návrhů zajišťuje Odbor kultury a projektů (nepodílí se na posuzování podaných návrhů), který návrhy předává Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity. Tento orgán následně doporučí Zastupitelstvu MČ Praha 10 laureáty na udělení ocenění.

Přehled Čestných občanů Prahy 10

Kdo je oprávněn jednat

Návrh na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 mohou podávat členové ZMČ Praha 10, Rada městské části Praha 10, výbory ZMČ Praha 10, občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty.

Způsob řešení

Písemný návrh na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 lze předkládat pouze prostřednictvím Odboru kultury a projektů Úřadu městské části Praha 10 nebo prostřednictvím Kanceláře starosty městské části Praha 10. 
Návrh obsahuje jméno, příjmení, datum narození a stručný životopis navrhované fyzické osoby doplněný fotografií (pokud to bude možné), dále podrobné zdůvodnění zásluh, pro něž by jí mělo být Čestné občanství uděleno. 
Současně je u fyzické osoby potřeba přiložit potvrzení, že nominovaný souhlasí s navržením na udělení Čestného občanství. V případě návrhu na udělení ocenění „in memoriam“ se před jeho projednáním v orgánech městské části Praha 10 přiloží souhlas dědiců navrhované osoby, nebo navrhovatele v případě, že dědic není znám, nekomunikuje nebo není dostupný.
Návrhy na udělení Čestného občanství se podávají průběžně.  

Pravidla pro udělování čestného občanství (PDF, 460 kB)

Kde lze řešit

Návrh je možné zaslat elektronicky na e-mail posta@praha10.cz nebo fyzicky prostřednictvím podatelny MČ Praha 10.

Doklady Formulář pro podání návrhu na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 je ke stažení v oblasti Formuláře a dokumenty.

Návrh s přílohami by měl být zpracován přehlednou a srozumitelnou formou.

Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
  • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

    S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace - následující
Související situace