Vypořádání dotazů

Na této stránce naleznete vypořádání technických dotazů k podoblastem 10.1, 10.2, a 10.3, které byly doručeny pomocí formuláře při online představení upraveného projektu zón placeného stání (ZPS), neboli také parkovacích zón. Pokud bylo dotazů na stejné téma doručeno více, ponecháváme ho v odpovědích pouze jedenkrát. Samostatně jsou vypořádány dotazy a připomínky, které byly postoupeny k posouzení Komisi pro dopravu a parkování RMČ Praha 10.

Vypořádání dotazů podoblasti 10.4

Dotaz Odpověď
Proč jsou v projektové dokumentaci uvedena místa pro vozidla se symbolem O1? Tedy něco co neexistuje? Není to symbol, ale označení. A označení O1 bylo zrušeno v roce 2012. To projektovou dokumentaci dělal někdo, kdo tomu nerozumí? Chyba, bude opraveno.
Proč nebyla aktuální verze projektu parkovacích zón připravena tak, aby se v ní běžný občan vyznal? Je přehledná, pokud něčemu nerozumíte, vysvětlíme.
V oblasti ul. Kodaňská, Bulharská, Tolstého, 28. pluku, Slovinská, Žitomírská je vyznačena většina objektů jako „Objekty se smíšenou funkcí (bydlení + komerce)“ - TO JE ZCELA NESPRÁVNÝ PŘEDPOKLAD! Objekty jsou s PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ BYDLENÍ. Nejde o to, co je převažující, ale o to, jestli má potenciál vyvolat návštěvnické parkování tím, že je tam i jiná funkce než bydlení.
Co mám dělat v ulici Akademická, kde zóna nebude a kolem zóny budou a budou nám tu parkovat jiná auta? Nejedná se místní komunikaci, zónu nelze vyznačit, komunikace by musela být převedena do vlastnictví hlavního města Prahy a zařazena rozhodnutím odboru pozemních komunikací a drah MHMP do kategorie místní komunikace.
Kdy bude možno požádat na ÚMČ P10 o parkovací kartu neb první podetapa, která by se nás již týkala (Vršovice), by se měla spouštět v srpnu 2020? Dosud není zřízena výdejna, až se bude schylovat ke spuštění jejího provozu, bude informace zveřejněna.
Naše rodina má trvalé bydliště na Praze 10, naše auto má manželka na firmu se sídlem na Praze 9, a já užívám jiné firemní auto též registrováno na Praze 9. Otázka zní – kolik ročně zaplatíme, abychom mohli obě auta parkovat v místě bydliště? Pokud vám bude firemní vozidlo svěřeno zaměstnavatelem k soukromému užívání a budete ho danit, budete platit standardní rezidentskou cenu. Dokládá se tímto: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Potvrzeni_o_prijmu_ze_zavisle_cinnosti.pdf.
Bydlím na Praze 10. Chtěl bych vědět kolik budu ročně platit? A když budu platit, jak mi zaručíte, že zaparkuji, když se budu vracet v neděli večer z chaty a bude se hrát v Edenu fotbal? Pokud tam máte trvalý pobyt, pak pak 600/1200 Kč na rok dle vybrané velikosti oblasti. Místo nebudete mít zaručeno bez ohledu na to, zda se akce v Edenu koná či ne.
Plánujete v rámci programu i zohlednění situace, že Praha 10 je jednou z lokalit s velkým procentem dlouhodobě pronajatých bytů, a tedy i možnost získání parkovací karty, například na víceletou nájemní smlouvu? Nikoli, neumožňuje to zákon o pozemních komunikacích, vlastník nemovitosti může pro nájemníka získat přenosné oprávnění ze 30.000 Kč ročně, nebo umožnit přihlášení k trvalému pobytu.
Bydlím na Praze 10 už více než 11 let, trvale mám na jiné Praze kvůli vlastnictví bytu, jak mám tuto situaci vyřešit? A nepovídejte mi, že nejsem rezident. Nejste-li přihlášen na Praze 10 k trvalému pobytu, ani nejste vlastníkem nemovitosti, oprávnění nezískáte.
Jako majitel pozemku žádám, aby před mým pozemkem nebyla modrá zóna. Pokud v místě není oficiálně povolený vjezd, není k tomu důvod.
Mám trvalé bydliště na P10 a mám dvě firemní auta, sídlo firmy je také na Praze 10. Jedno auto je na operativní leasing a druhé patří firmě kompletně. Jak funguje proces u firemní aut a jejich parkování v bydlišti? A kolik to na které auto stojí? Viz metodika zde: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf , ve výsledku byste mohl platit za první vozidlo 1200/600 Kč/rok, za druhé 7.000/3.500 Kč/rok podle rozsahu oprávnění.
Do firmy máme vjezd, kam zajíždí nákladní vozy. Plánuje se v místech vjezdů provést značení (i za přispění uživatele nemovitosti) nebo to úřad vůbec nebude řešit? Případně na koho se obrátit kvůli legálnímu vyznačení? Značení vjezdů v rámci zón se nebude provádět, to je věcí vlastníka, který si o stanovení značky může požádat silniční správní úřad.
Zajímá mě, jak je to s parkováním služebního vozidla a proč potřebuji trvalý pobyt, když stejně musím v ostatních částech Prahy za parkování platit. Trvalý pobyt potřebujete, abyste nemusel platit i v Praze 10.
Kdy bude zavedena modrá zóna v ulici Bulharská a okolí (Kodaňská, Ruská)? Plán je od 24.8.2020.
Bude rozlišení aut/rezidentů od případných vetřelců? Modrá, resp. fialová nemá význam. Rezident nezaparkuje a ještě bude platit. Chce to rozlišení aut a tím se zapojí aspoň pořádně  pochůzkáři. Nebude, od nalepovacích karet se upustilo, docházelo k jejich falšování a výroba a distribuce generovaly zbytečné náklady. Rezidentovi se zónou výrazně zvyšuje naděje na parkování, neboť spousta vozidel už nebude smět v oblasti dlouhodobě parkovat.
Kolik bude stát roční poplatek za parkování firemního auta? Manžel má firmu se sídlem na Praze 10, na kterou je auto psané, bydlíme ve Smolenské, kde má trvalé bydliště. První vozidlo 7.000 ročně, druhé a další 30.000 ročně.
Jsem zaměstnaná na Praze 10 a také zde mám pronajatý byt. Protože mám zažádáno o byt v zájmu obce, prozatím nechci na současné adrese trvalý pobyt. Jak se to bude řešit, bude nějaké zvýhodnění pro takové zaměstnance? Nebude, bez trvalého pobytu nelze získat oprávnění.
K domu na adrese Černokostelecká 1776/105 (a dalším okolním) je přilehlý relativně uzavřený dvůr ve vnitrobloku. I zde jsou parkovací místa pro obyvatele okolních domů. Budou zóny vyřešeny i v rámci tohoto dvora, aby zde neparkoval následně každý? Nikoli, nejedná se o místní komunikaci.
ještě se mi nestalo, že bych nenašla místo na parkování. Pokud to bylo někdy trochu obtížnější tak večer, kdy už zde parkovali byli doma a v okolí parkovali pouze občané Prahy 10. Z toho vyplývá že modré zony nejsou potřeba a je to jen okrádání občanů. Když hrabou a okrádají ostatní MČ, tak se Praha 10 nebude držet zpátky a začne hrabat taky. Jste to nejhorší zastupitelstvo, co se Praze 10 mohlo stát a doufám, že občané už ví koho rozhodně volit nemají.  Modré zńy jsou jen okrádání občanů Což by se ale dramaticky změnilo se zavedením zón ve Vršovicích, kde prokazatelně parkují obyvatelé Prahy 2, 3 a 4 a je žádoucí je vytlačit, což si možná neuvědomujete. Doporučujeme si někdy v podvečer projít Vinohrady a Vršovice. Nelze zodpovědně tvrdit, že zde regulace není potřeba. Poplatek pro občany Prahy 10 50 Kč měsíčně je symbolický.
Ulice Pod Hotelem - z obou stran slepá - momentálně se stojí na obou stranách, v návrhu zón je stání jen po jedné straně. To znamená, že o dost míst přijdeme - to zde bude velmi chybět. Na straně od ulice Dětská se jedná o stání na chodníku. Stání na chodníku lze povolit pouze po provedení stavebních úprav a musí zbýt min. 1,5 m průchozí prostor. Smyslem zón je počet vozidel v ulicích regulovat, nikoli navyšovat na úkor dalších chodníků.
Proč je v části Dětské ulice (mezi ul. Dvouletky a Brigádniku) nakreslená pouze jedna modrá čára? Nyní se parkuje po obou stranách ulice, šířka je stejná jako v části pod i směrem k Černokostelecké, kde jsou značeny čáry po obou stranách. To už je opraveno.
Jak se bude prokazovat vztah k vozidlu? Nemohu nikde nalézt žádnou metodiku Prahy 10. http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf
Pokud užívám firemní vozidlo pro soukromé účely, jaký bude postup k vydání parkovací karty a roční sazba? Dále se chci zeptat, zda se budou rozšiřovat kapacity parkovacích míst v ulici Dvouletky (u Solidarity). Pokud máte vůz svěřen zaměstnavatelem k soukromému užívání, jsou podmínky stejné, jako by bylo vaše. Dokládá se tímto: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Potvrzeni_o_prijmu_ze_zavisle_cinnosti.pdf. Kapacity se zónami rozšiřovat nebudou.
Jak je řešeno parkování rezidentů s trv. adresou na P10 využívajících carsharing-tedy nezabírají parkovací místa vlastním autem a přispívají tak ke zvýšení počtu míst pro ostatní za cenu snížení vlastního komfortu. Budou trestáni placením parkování? Platí celoměstská pravidla stanovená hlavním městem Prahou. V průběhu rezervace, kdy je vozidlo vypůjčeno zákazníkem, už nemá povolení parkovat v modrých a fialových zónách.
Pokud se nenaplní předpoklady Analýzy dopravy v klidu a počet parkujících aut poklesne o méně než očekávaných 10%, budou parkovací zóny opět zrušeny? Prosím, odůvodněte také a rozveďte svoji odpověď - bude pravděpodobně zveřejněna. Pokud ke zrušení zón nepřistoupí hlavní město Praha celoměstsky, zrušeny nebudou, ani to nebylo ze strany Prahy 10 deklarováno. Pokud by k úbytku vozidel nedošlo, bude potřeba analyzovat, proč to tak je a přijímat další opatřeni, potřeba regulace a preference rezidentů a abonentů však nezmizí, a ty nelze zajistit při stávající legislativě jinak.
Jaký je předpokládaný zisk (výnos) pro radnici vyplývající ze zavedení parkovacích zón na Praze 10? Prosím vás o podrobný rozpočet celé akce týkající se i nákladů na zřízení a provozování zón. Vaše odpověď bude pravděpodobně zveřejněna. Výnos je závislý na počtu prodaných oprávnění, což nelze odhadnout. Náklady na zřízení a provoz zón hradí hlavní město Praha, dotaz je potřeba vznést tam.
Jak zóny vyřeší problém s parkováním během fotbalu, či dalších akcí v Edenu? Z údajů vyplývá, že zóny nebudou platné během víkendu, kdy je většina těchto akcí. V sobotu a v neděli navečer se nedá zaparkovat. Nevyřeší je, návštěvníkům nelze zabránit v zaplacení parkovného nebo v páchání přestupků, ke kterému dnes dochází.
Jak je parkování řešeno pro lidi v nájmu bez trvalého bydliště na Praze 10? Mnohdy těmto změnám brání majitel bytu, či jiné důvody. Není řešeno, musí si zajistit parkování mimo místní komunikace. MČ řeší parkování pro své občany.
Mám trvalé bydliště v Praze, stejně tak i moje rodina, pracuji v Praze apod. Nicméně v současné době bydlím ve Vršovicích, kde nemám trvalé bydliště. Budu si moci pořídit parkovačku za zvýhodněných podmínek, jako papíroví residenti? Nikoli, podmínkou je trvalý pobyt ve zpoplatněné oblasti.
Jsem vlastníkem bytu v Praze 10 a bydlím zde již několik let, kde mám i trvalé bydliště. Pracuji za Prahou a k dopravě používám služební osobní vůz. Vozidlo je ovšem psané na firmu a je určené ke služebním účelům. Jak toto řešit? Pokud vám bude firemní vozidlo svěřeno zaměstnavatelem i k soukromému užívání a budete ho danit, budete platit standardní rezidentskou cenu. Dokládá se tímto: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Potvrzeni_o_prijmu_ze_zavisle_cinnosti.pdf.
V Hradešínské a Slovenské ulici - je v části pouze parkování po jedné straně ulice. Proč?  Jak bude zajištěn vjezd do garáží ve vilové čtvrti? Na mapě nejsou vidět oranžové zóny - jsou tam jen malé části žluté. To má být oranžová? Stání je navrženo pouze tam, kde to umožňují šířkové poměry. Stání na chodníku lze povolit pouze po provedení stavebních úprav. Žlutě jsou naznačeny vjezdy, zde bude vodorovné značení zóny přerušeno. Nadstandardní vyznačení vjezdu žlutou klikatou čárou si musí zajistit vlastníci přilehlých objektů sami na základě stanovení dopravního značení, vydaného na žádost silničním správním úřadem.
MŠ Hradešínská - parkovací stání pro zásobování? Dle mapy asi 3 místa? a ještě místo pro vozidlo označené 01 - Invalidní místo?? U MŠ proč? Vstup do MŠ není bezbariérový. Na Šafránech - část mezi chorvatskou a estonskou bez zon? nyní se parkuje. Standardně se v celé Praze u škol navrhují dvě stání "zásobovací" (i pro návoz a vyzvedání dětí) a jedno invalidní, které ale může použít kterýkoliv invalida. V daném úseku ulice Na Šafránce se parkuje nelegálně, dokonce pod zákazovou značkou.
Bude modrá zóna v Hradešínské ulici? Je to jediné řešení jak obyvatel ulice může parkovat, jinak je ulice obsazena auty lidí, kteří zde nebydlí. Ano, bude.
Existuje nějaká interaktivní mapa, která je přehledná a je šance na ní vidět jaká zóna kde je, to pdf ke stazeni je opravdu tragédie. Dále se chci zeptat co jsou žluté krátké úseky, na mapě například ul. Na šafránce.  Pdf se nám jeví zcela v pořádku. Žlutě jsou naznačeny vjezdy.
V ulici Hřibská a v jejím okolí je situace s parkováním kritická. Předpokládám, že budou odstraněny vraky, které v ulici stojí, některé i řadu let a MČ s tím nic nedělá. Jak bude postupováno u aut, která zde parkuje nelegální automechanik? Vraky se odstraňují postupem dle § 19c zákona o pozemních komunikacích. Pokud vozidla automechanika nebudou mít parkovací oprávnění, bude jim hrozit standardní postih jako všem ostatním nelegálně parkujícím vozidlům.
Rád bych se zeptal proč se zruší parkovací místa v ulici Skřivanská (od trafostanice nahoru). Parkovalo se tam vždy na chodníku, který se nikdy nevyužívá, protože nikam nevede a projeli i vozidla stavby. druha strana - špatny stav vozovky. Stání na chodníku lze povolit pouze po provedení stavebních úprav a musí zbýt min. 1,5 m průchozí prostor. 
vlastním byt a bydlím v něm, jen z praktických důvodů mám trvalé bydliště v jiném městě. Jaké mám možnosti? jak je to případně s parkováním vozidla v dlouhodobém pronájmu? A když si změním trvalé bydliště budu mít jako OSVČ jakou cenu za parkování? Jako vlastník nemovitosti máte možnost získat abonentské oprávnění za 3.500/7.000 Kč na rok dle rozsahu oprávnění. Pokud se stanete rezidentem, cena bude 600/1200 Kč na rok dle rozsahu oprávnění, že jste OSVČ nehraje roli.
V ul. Jabloňová, mezi ul.Topolová-Hvozdíková, je parkování kolmo k chodníku, ale na straně 3 věžáků nejsou namalovaná parkovací místa. Bylo by možné je tedy barvou vyznačit a označit i zřetelně místa na popelnice, kde se nesmí stát? Vlastník komunikace vyznačování kolmých stání s ohledem na nikoli nezbytnou finanční zátěž neprovádí. Konkrétní projekt pro Zahradní Město ještě není k dispozici.
Proc plati zony v Jakutska a okoli Brazdova parku jen v pracovni dny? Prosim prodlouzit i na vikendy kvuli blizkosti sportovist. Neni mozne zaparkovat v dobe zapasu, ktere se hraji o vikendech zejmena pri fotbalu Slavie. Rada MČ již rozhodla, že o víkendech bude zóna vypnuta, návštěvníkům zápasů dvě odpoledne v měsíci v sezóně by v parkování nezabránila, zatímco návštěvy místním by zkomplikovala natrvalo.
Kdyz si koupim zonu za 600Kc/rok, bydlim v ulici Jakutska, tak kde vsude mohu zaparkovat? V celych Vrsovicich? Prosim o presnou specifikaci uzemi, abych porovnal oproti drazsimu, ktery plati na cele Pze 10. V situaci je východní hranice oblasti 10.1-Vršovice vyznačena černou čarou, jde ulicemi Pod Rapidem, V Olšinách, Průběžná. Odtud vede až k Praze 2 a 4.
Jak bude auto s platnou parkovaci kartickou oznaceno? Pozna to bezny obcan? Uz ted Eltodo nestiha a lidem se vyplati platit pokuta. Tak aby mohl obcan upozornit na auto bez prava parkovani policii. Jak casto bude Eltodo jezdit denne v ulici Jakutska? Nebude označeno, nepozná, jediným identifikátorem je zápis RZ v centrálním informačním systému. Kontrolní vozidlo má jezdit minimálně 8x do měsíce.
Prosím, jak bude řešena tato odstavná plocha (https://mapy.cz/s/fokupajama)? Bude vyňata ze systému parkovacích zón? Před časem proběhlo veřejné hlasování o změnách parkování v Jasmínové ulici (https://vote.d21.me/cs/info/Nkn_e_cVr). Jsou v řešení? Nebude řešena, nejedná se o místní komunikaci. Parkování v Jasmínové na úkor zeleně se nepřipravuje.
Kolik bude stát roční poplatek v modré zóně? Viz http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2020/01/cen%C3%ADk_ZPS_2020_a_oblasti.pdf, hranice cenového pásma viz http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/04/Cenova_pasma.pdf.
Jaký bude roční poplatek pro abonenty? Viz http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2020/01/cen%C3%ADk_ZPS_2020_a_oblasti.pdf, hranice cenového pásma viz http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/04/Cenova_pasma.pdf.
Kdy budou ZPS v okolí OC Cíl? Na vašem plánku nejsou vůbec vyznačeny, znamená to, že v této oblasti nikdy nebudou? Už nyní ulice okolo OC Cíl slouží jako bezplatné parkoviště pro firemní dodávky, autobusy a někdy i nákladní auta. Druhá etapa zavádění zón (Zahradní Město, Michle) je naplánována na rok 2021.
Budou se modré zony týkat také Záběhlic? Jsem rezident v ulilci Karafiátová, ale mám služební vůz, který není přihlášen v Praze. Jestliže by tady byly modré zóny, za jakých podmínek bych zde mohl parkovat. Jiné auto v rodině nemáme. Druhá etapa zavádění zón (Zahradní Město, Michle) je naplánována rok 2021. Pokud vám bude firemní vozidlo svěřeno zaměstnavatelem k soukromému užívání a budete ho danit, budete platit standardní rezidentskou cenu. Dokládá se tímto: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Potvrzeni_o_prijmu_ze_zavisle_cinnosti.pdf.
Jsem rezidentkou Vršovic. Mám přechodný pobyt v CR a mám adresu v Praze 10 (samozřejmě mám ceske SPZ registrovane v Praze). Na vašem webu je napsáno, že pouze cizinci s trvalým pobytem budou moci používat modre zony. Jak to vypada z přechodným ? U cizinců má přechodný pobyt stejný účinek jako trvalý pobyt.
U ZŠ Karla Čapka (Kodaňská 16) jsem v mapce nenašla žádné parkovací místo pro zásobování.  Přitom do školy často přijíždějí zásobovací vozidla. Jak bude toto řešeno? Místo je naproti před přechodem, z Madridské má škola vjezd.
Jak se bude platit za auto, které používá manzelka, ale je firemni a parkuje s nim na ulici? Pokud je firemní vozidlo svěřeno zaměstnavatelem k soukromému užívání a bude ho danit, bude platit standardní rezidentskou cenu. Dokládá se tímto: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Potvrzeni_o_prijmu_ze_zavisle_cinnosti.pdf.
Cena pro rezidenty 1200,-Kc, Ti co nebudou jezdit po P-10 600,-Kc, kolik bude stat povoleni pro ty, co neparkuji na ulici, ale na soukromem pozemku, ci v garazich novostaveb, ale chteji po P-10 jezdit? Nezapomnelo se na ne!? Diskriminace!? Jezdit mohou bez omezení, pokud chtějí i parkovat na místních komunikacích, platí pro ně stejné podmínky, buď si pořídí oprávnění v rozsahu dle své potřeby, nebo platí parkovné v automatu.
Jakým způsobem zajistit parkovací místa pro auta rodičů, návštěvy-divadla, řemeslníci, i zaměstnance dojíždějící mimo Prahu u mateřské školy, byla podána žádost na odbor dopravy (před měsícem), nikdo zatím nereagoval. Standardně se u škol a školek navrhují dvě stání "zásobovací" (i pro návoz a vyzvedání dětí) a jedno invalidní, které ale může použít kterýkoliv invalida. Pro zaměstnance školek, stejně jako pro zaměstnance všech dalších zařízení MČ i cizích, žádná stání zřizována nejsou.
Proč lokalita býv. Masarykovy kolonie (konkrétně ulice Molitovská, Bylanská, Pod Altánem, Na Vrších atd.) nebyla zařazena do režimu  'Oblast prodloužené provozní doby Po - Ne 8-22 h' ? Není řešeno invazivní parkování fotbal.fandů o víkendech. Rada MČ již rozhodla, že o víkendech bude zóna vypnuta, návštěvníkům zápasů dvě odpoledne v měsíci v sezóně by v parkování nezabránila, zatímco návštěvy místním by zkomplikovala natrvalo.
Mapa neni aktualni - zobrazuje stav pred rekonstrukci Moskevske, nyni trojuhelnikove prostranstvi ohranicene Kosickou a Moskevskou ulici vypada jinak - jezdi se stredem, v casti je obytna zona, v te bychom uvitali parkovani, tak jako driv. Mapový podklad je původní, dopravní režim ale odpovídá. V pěší zóně nelze trvale parkovat (nejedná se o obytnou).
Souhlasím se zavedením modrých zon, je ale i potřeba kontrolovat zákaz vjezdu a parkování po celých 24 hod kolem tramzastávky Vršovické náměstí. Je zde zákaz, ale cizí auta zde parkují pravidelně, zásobování nemá kde zaparkovat a jezdí po chodnících. Nonstop dozor nelze zajistit.
Bydlím v ulici Moskevská ale trvalé bydliště mám ve Strašnicích v Sečské. Jak to bude v mém případě s parkovací kartou a je mi 66 let. Oprávnění získáte po zavedení zóny ve Strašnicích a budete si muset pořídit variantu pro celou Prahu 10, ve vašem případě za 360 Kč/rok.
Budu rad, kdyz budete myslet na modre zone vic parkovacích mist pro ZTP.  Napr. pruchod mezi panelaky Vlasta kousek bytu chybi oznaceni parkovaci pro ZTP.  S navyšováním anonymních invalidních míst se nepočítá, pro koho je místo nezbytné, má povolené vyhrazené stání pro své vozidlo.
Mám na sebe napsaná 3 vozidla - svoje, manželky a dcery. Musím je tedy převést na ně, abychom platili každý za své vozidlo nebo stačí nějaké prohlášení - nechci platit převod, evidenční kontrolu atd. Pokud nechcete platit za vozidlo zvýšenou sazbu (7 tisíc za druhé, 24 tisíc za třetí vozidlo), musí být každé vozidlo psané na jinou osobu s trvalým pobytem V Praze 10.
Jsme ve věku, kdy k nám častěji jezdí děti autem, protože bydlí jeden mimo Prahu a druhý až v Řeporyjích a nevíme jak budou moci na modré zoně parkovat. Týká se to nákupů a jiné pomoci. O víkendech a denně od šesti do osmi ráno zdarma, v týdnu ve fialové zóně ze 20 Kč za hodinu a v modré zóně ze 40 Kč za hodinu (lze platit po čtvrthodinách).
Na řadě míst, kde zóny nejsou vyznačeny, dnes parkují auta. Kolik takových "parkovacích" míst vyznačením zón bude zrušeno? Kolik je na Praze 10 vozidel, která zde stojí, protože zde lidé bydlí - bez ohledu na trvalý pobyt? Tyto informace nemáme k dispozici, “parkovací” místa ani nemohou být sečtená, dají se využít v různou dobu různá „místa“, kam dokáže auto vjet. Kolik aut tu stojí, najdete v analýze, kolik z nich proto, že bydlí právě zde, nelze rozklíčovat.
Kolik počítáte, že prodáte parkovacích povolení? Jak vyřeší modrá zóna parkování v lokalitě Na Hroudě parkování, když již i dnes v době nouzového stavu jsou ulice plné? Počet prodaných oprávněn nelze odhadnout, záleží na počtu oprávněných zájemců. Zóna řadě vozidel dlouhodobé stání neumožní vůbec, zaměstnanecké parkování se stane finančně silně nevýhodným, rovněž oprávnění pro firmy a druhá a třetí vozidla rezidentů budou velice nákladná, čímž dojde ke sblížení počtu vozidel v oblasti.
V ulici Louňovická je vyhrazené parkování jako modrá rezidentní zóna. Rád upozornil na žalostný stav komunikace v této ulici, zaparkované vraky a neohleduplné řidiče s dodávkami. Bylo by možné vyhradit parkování pruhy na každé stání? Výskyt vraků je potřeba hlásit zde: https://www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku/. Vlastník komunikace vyznačování kolmých stání s ohledem na nikoli nezbytnou finanční zátěž neprovádí. 
Proč je celá ulice Na Spojce určena jako fialová zóna?! Celá oblast je velice rezidentní a tedy by mělo být podpořeno modrou zónou. Také je zde problém stání na přechodech a na chodníku tak, že se nedá projít. Situace je velmi špatná. Bylo změněno na modrou
Otázka se týká kontroly a případných sankcí za nedodržování - nerespektování dopravních předpisů. V jednosměrné ulici s jedním dopravním pruhem je na levé straně ve směru jízdy zákaz zastavení a na pravé zákaz stání. Ulice je téměř stále zaplněná. Dozor nad dodržováním pravidel provozu provádí policie, přestupkové řízení vede odbor dopravněsprávních činností MHMP.
Je v souvislosti se zprovozněním modrých zón uvažována či přímo řešena změna dopravního značení v místě ulice Na Třebešíně, např. „zjednosměrnění“ apod.? Policie zde pokutuje parkující rezidenty kvůli nedostatečné zbývající šířce obousm. komunikace. Parkovací pruh bude stanoven místní úpravou provozu, která je nadřazena obecné úpravě (jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami). Jednosměrný provoz nebude zaváděn.
Jakým způsobem jsou stanovována parkovací stání vyhrazená pro vozidla označená symbolem O1, která jsou v Aktuální verzi projektu parkovacích zón zakreslena? Některá jsou stávající, dále jsou navrhována se zásobovacím stáním u školských zařízení. 
Nemohly by byt modre zony i v ulici Na Zajezdu? Jde o ulici, ktera je blizko mera, a často se stává, ze nekdo odhodi auto na tyden. Nebo dokonce zaparkuje vrak. My, mistni, paj nemame kde parkovat. Je nejaky plan, prosim? Šířka komunikace neumožňuje vyznačení parkovacích míst, proto je tam zákaz zastavení.
Pdf dokument s mapou nelze otevrit. Obratem napravte a prodluzte lhutu pro moznost vyjadreni! Dokument je v pořádku.
Mám dotaz k uličkám Nad Třebešínem I,II,II, kde v současné době parkují rezidenti Tulipa Třebšín, která patří Praze 3 a dále vozy zaměstnanců firem ve vilách oblasti Třebešín. Budou parkovací zony i v této části strašnic. Ano budou, od listopadu.
Nikde jsem nenašla soupis ulic s vyznačeným parkováním. Mapa ke stažení má velikost 10 MB, nelze ji vytisknout a při zvětšení je nekvalitní - nečitelná. Soupis neexistuje, situace v pdf je v pořádku.
Bylo by možné nakreslit parkovací pruhy na velkém parkoviště nad kostelem? Vlastník komunikace vyznačování kolmých stání s ohledem na nikoli nezbytnou finanční zátěž neprovádí.
Proč je upravené parkování na parkovišti Nedvezska 2225-2228, na podélné stání z 5 ti na 2 místa a vedlejší parkoviště 2229- je dle výkresů zachováno? A parkování pod garazemi je zrušeno z jakého důvodu ? Dnes v 6:30 24 aut v cele délce k Dubečské V parkovišti se jedná zatím o spíše schematické zobrazení, v projektu stanovení bude navrženo maximum "projektovatelného". Parkování před garážemi bude prověřeno, nelze ale bránit vycouvání z kolmých stání naproti, minimálně pro normové vozidlo.
Bydlím a mám firmu se sídlem ve Strašnicích. Jak bude řešené parkování firemních vozidel? Jak bude řešené parkování zaměstnanců, kteří přijedou vlastním vozem? Jedno firemní vozidlo můžete parkovat jako své rezidentské, pro ostatní musíte nakoupit dražší abonentská oprávnění. Parkování zaměstnanců je možné jen ve fialové zóně za poplatek 20-30 Kč na hodinu.
V ulici Nedvězská podle návrhu bude zrušeno několik parkovacích míst, které se používají od roku 1970. Jedná se o kolmé parkování aut na malých parkovištích před domem 6-12 a 14-20. A podélné parkování v ulici před objektem garáží 4. Proč? V parkovišti se jedná zatím o spíše schematické zobrazení, v projektu stanovení bude navrženo maximum "projektovatelného". Parkování před garážemi bude prověřeno, nelze ale bránit vycouvání z kolmých stání naproti, minimálně pro normové vozidlo.
Proč nebyl dán občanům větší čas na vyjádření? Proč se při nedostatku parkovacích míst znemožňuje šikmé stání uvnitř parkovišť směrem do ulice? Proč se k parkování nevyužije široký chodník na opačné straně ulice? Čas pro vyjádření nahrazoval čas na veřejném setkání. V parkovišti se jedná zatím o spíše schematické zobrazení, v projektu stanovení bude navrženo maximum "projektovatelného". Chodník má sloužit chodcům, bez stavebních úprav na něm silniční správní úřad stání nepovolí.
Parkoviště před domy Nedvězská 6-12 a Nedvězská 14-20 plně umožňuje šikmé parkování u ostrůvku oddělujícího parkoviště od ulice Nedvězská. Na návrhu je podélné parkování, což výrazně zmenší počet míst. Navrhuji změnit na šikmé parkování. Jedná se zatím o spíše schematické zobrazení, v projektu stanovení bude navrženo maximum "projektovatelného".
Jak je řešené, když má domácnost 2 auta? Aby se "zvýhodnění rezidentů" nakonec neobrátilo v to, že se bude za další auto platit. Doposud vše jsme parkovací místo v okolí vždy našli. Než platit za další auto, ať radši modré zóny vůbec nejsou! Smyslem zón je počet vozidel v ulicích regulovat. Nicméně pokud je každé vozidlo zapsáno v registru na jinou osobu, platí obě základní sazbu (1200/600 Kč za rok).
PROČ JE NA VYJÁDŘENÍ ONLINE ČAS JEN 1 DEN??? NAVÍC V DOBĚ PANDEMIE, KDY BY LIDÉ ANI NEMĚLI OSOBNĚ NA ÚŘAD CHODIT??? Chodit na úřad není potřeba. Online prezentace nahrazuje původně plánované setkání, kde by na otázky a odpovědi byly cca 2-3 hodiny.
Možná špatně hledám, ale info v souboru Nová organizace dopravy v klidu je naprosto nepřehledná - nesrozumitelná. Nám se načítá v pořádku.
V ulici Nedvězské jste úplně ingnorovali místa před garáží (NN539) objekt 3195/4. Tyto místa budou velmi chybět rezidentům případně návštěvníkům (hlavně školka). Už dnes (před koronou) jsou parkovací místa plné.  Bude prověřeno, nelze ale bránit vycouvání z kolmých stání naproti, minimálně pro normové vozidlo.
V ul. Nedvězská nejsou u domu č. 2226 do zón zahrnuta všechna aktuálně využívaná parkovací místa, či tam, kde se parkuje kolmo/šikmo, je podélné stání. Nebyl zde nikdy problém zaparkovat, takto by mohl být. Lze tato místa do projektu zahrnout?  Jedná se zatím o spíše schematické zobrazení, v projektu stanovení bude navrženo maximum "projektovatelného".
Mohly by ZPS v Nosické ulici ( a blízkém okolí) NEplatit během víkendu, tj. rezidentní parkování pouze Po-Pá? Hlavní problém téhle oblasti jsou lidé mimo Prahu kteří používají Prahu 10 jako jedno velké P+R, tenhle problém o víkendu neexistuje. Tak je režim nastaven.
Udělat část Nosické od zadního vjezdu do garáží pod Billou se zákazem vjezdu, s Dopravní obsluze vjezd povolen, a to místo modré zóny. Není důvod, je to místní komunikace.
Když (1) neprojde, tak nechat víkendy (Pá od 18-24, So-Ne 0-24) bez poplatku. (Návštěvy apod.) Provozní doba zón již byla Radou schválena, pátek do půlnoci fungují, víkendy nikoli.
Jaké uspořádání parkovacích míst se plánuje v ulici Nupacká po levé straně (při pohledu od ulice Průběžná) podélné nebo příčné. Podélné.
Nejsem ani vlastníkem ani provozovatelem vozidla, které využívám. Mohu o oprávnění k rezidentnímu parkování žádat např. na základě smlouvy o užívaní, případně jiného obdobného právního titulu? Možnosti viz http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf .
Jsem v nájmu v bytě, proč je potřeba mít trvalé bydliště, když mám platnou nájemní smlouvu a veškerou občanskou agendu si vyřizuji v rodném městě, kde vse dokážu oběhnout na rozdíl od Prahy 10 (FÚ, ČSSZ,VZP...). Stanovuje to zákon o pozemních komunikacích, viz jeho § 23. Jedná se o zvýhodnění občanů dané obce.
Z jakého důvodu budou zóny v Malešicích, kde je problém zaparkovat např v 18h, nikoliv dopoledne. Zcela evidentně zde neparkují dojíždějící. Bude zavedení zón oddáleno o délku nouzového stavu v ČR? Co P10 udělá pro rozšíření park. míst (např. P+R)? Pokud by nebyly, došlo by k přelivu z centrálnějších částí, tak jak k němu došlo z Prahy 2, 3 a 4. V tuto chvíli se neuvažuje o odložení spuštění zón. Projekty k navýšení parkovacích kapacit jsou v přípravě, P+R buduje město, u nás je v přípravě navýšení kapacity Depo Hostivař na cca 650 míst.
Proč nejsou zóny platné jen od 7h-17h. Večer a přes noc jsou irelevantní z důvodu dojíždějících, ti jsou mimo Prahu. Proč P10 nepředstavila projekty pro rozšíření park. míst (na sídlišti, P+R, aut. zakládací systémy) = reálné zlepšení parkování? Protože mají chránit Prahu 10 i před nerezidenty z okolních MČ, kteří by si sem mohli vozidla (včetně firemních) nadále odkládat na noc. Projekty k navýšení parkovacích kapacit jsou v přípravě.
Chci se zeptat, jak bude pristupovano k rezidentum, kteri pouzvaji pro osobni ucely sluzebni auto. Pokud máte vůz svěřen zaměstnavatelem k soukromému užívání, jsou podmínky stejné, jako by bylo vaše. Dokládá se tímto: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Potvrzeni_o_prijmu_ze_zavisle_cinnosti.pdf
Proc nejsou zadne parkovaci zony zakrasleny v ulici Pod stupni? V tuto chvili se tam parkuje nelegalne, ale zapakovana auta nijak neprekazi provozu a parkovani v teto ulici by pomohlo zoufalemu stavu, ktery v okoli teto ulice je. 4 metry široká vozovka s obousměrným provozem rozhodně neumožňuje vyznačit parkovací stání.
Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Co když je někdo cizinec s trvalou adresou ve své vlasti a na Praze 10 má jen nájemní smlouvu s majitelem bytu. Má v takovémto případě nárok na parkování v modré zóně. Prosím o zařazení i takovým případů. Pokud má na Praze 10 přechodný pobyt, má právo na parkovací oprávnění.
Autobusy v Plaňanské ulici zůstanou i nadále? Stávající stav je velmi nepřehledný a nebezpečný - situování zastávky u polikliniky - zaparkovaná auta nemohou vyjíždět, za zastávkou zatáčka a přechod + vystupující kanál v komunikaci. + manipulační zast Bohužel to rozmístění zastávek, přestože jejich umístění není ideální, potřebuje Ropid, velmi zjednodušeně řečeno to bylo z jejich strany nezbytnou podmínkou vzniku námi žádané linky č. 199.
Chybí vyznačení parkování podél polikliniky až k hotelu A&O Prag Rhea, jaká zde bude zóna? Žádná, jedná se o účelovou komunikaci, kde zónu vyznačit nelze, dopravní režim si stanovuje vlastník komunikace po obdržení souhlasu silničního správního úřadu.
Kde budou parkovat obyvatelé Plaňanské ulice, když jim to neposkytujete? Jak stará zástavba (tři 5ti podlažní paneláky + zástavba Bytů Malešice + bytový dům Malešice + obchody a jejich zásobování). Ubíráte i na úkor 2 zastávek BUS. Rezidenti mohou parkovat kdekoliv v ulici i v okolí,v modré i ve fialové zóně, nic jim nebrání fialovou vůbec neopouštět.
Jako 38 let bydlící rezident nebudu mít kde parkovat, neboť ulice kde bydlím, je navrhována jako smíšená zóna. Kde tedy dojde k rozdílu oproti stávajícímu stavu bez zón pro obyvatele Plaňanské ulice? Budu platit za parkovací karty bez možnosti parkování? Budete mít možnost parkovat i v modrých ulicích a ani ve fialové už nebudou mít nerezidenti možnost parkovat dlouhodobě, krátkodobě jen za poplatek, abonenti jen za výraznou cenu, což je pro vás nepochybně přínos.
Můžu si koupit parkování v oblasti Skalka, ulice Rembrandtova (kde pracuji), ale trvalé bydliště mám v Praze 10- Hostivaři? Nikoli, bydliště není v MČ Praha 10.
Nikde jsem nenašel informaci jak to bude s parkování pokud mám ze zaměstnání k používání služební vůz. V jiných městských částech to bývá do administrativní i finanční problém. Pokud máte vůz svěřen zaměstnavatelem k soukromému užívání, jsou podmínky stejné, jako by byl váš. Dokládá se tímto: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Potvrzeni_o_prijmu_ze_zavisle_cinnosti.pdf
Prosím o informaci čím bude podmíněno získání parkovací karty pro soukromé auto, trvalý pobyt a vlastnictví automobilu pro stejnou osobu? nebo něco dále? Přesně tak. Viz pravidla na http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf.
Prosím o zřízení stání na chodníku, aby se dalo parkovat po obou stranách ulice Pod Hotelem jako to je doposud. V opačném případě by v naší ulici výrazně ubyla parkovací místa, kterých je i nyní velmi málo a bývá i nyní problém odpoledne zaparkovat. Stání na chodníku lze povolit pouze po provedení stavebních úprav a musí zbýt min. 1,5 m průchozí prostor. Smyslem zón je počet vozidel v ulicích regulovat, nikoli navyšovat na úkor dalších chodníků.
Pro svou dceru (ZTP/P) využíváme vyhrazené parkovací stání. Zůstane zachováno? Ano zůstane.
Bydlím v ulici, kde má být fialová zóna. Na pozemku je garáž, do které ale větším autem ( SUV) neprojedu. Parkuji na ulici. Budu moct parkovat před svým domem? Pokud zde máte trvalý pobyt a koupíte si oprávnění, tak ano.
Situace v ulici Pod Stupni. Neustále zde parkují auta, i když stojí v zeleni. Situaci by ulehčila instalace značky zákaz stání. Značka není potřeba, jednak se její platnost vztahuje na komunikaci, nikoli na přilehlou zeleň, a jednak stání na zeleni je samo o sobě přestupkem, přestupky zde odhalené městskou policií pravidelně dořešujeme.
Proč se regulace parkování nevztahuje na neděli večer. Kdokoliv půjde v neděli večer za zábavou zaparkuje u tramvaje nebo metra. Platící rezidenti vracející se s dětmi z víkendu nezaparkují! Regulace platí od pondělní půlnoci, což by mělo návštěvníky přimět odjíždět už navečer a vystřídat se tak s vracejícími se rezidenty.
Uvažujete alespoň v některých fialových zónách možnost parkování přes noc zdarma? Tedy provozní doba parkovací zóny např po - pá 8-18? Odůvodnění otázky: Pokud přijede mimopražská návštěva na víkend, aby nemusela platit za pátek 18-24? Nikoli, pouze o víkendu, uvedených 6 hodin bude nutno zaplatit.
Kolik bude stát karta pro bydlícího v Praze 10? Pokud myslíte rezidenta, pak 600/1200 Kč na rok dle vybrané velikosti oblasti.
Budou u mš vyhrazená místa pro zaměstnance, kteří dojíždí a nebydlí v Praze, a místa pro návštěvy mš. Před každou MŠ budou 2 "zásobovací" stání pro její potřeby a jedno invalidní.
Zajímá mě, jestli budeme konečně mít kde parkovat. Stojí tady auta zaměstnanců různých firem a návštěvníků parku. Stání bude zpoplatněno minimálně částkou 30 Kč za hodinu, Rostovská bude čistě rezidentní za 60 Kč na hodinu, což by mělo přispět k regulaci počtu vozidel.
Rád bych se zeptal, kdy Městská část Prahy 10 začne vydávat rezidentské parkovací karty a jakým způsobem bude vydavani predplacenych karet organizovano, pripadne kdy budou pozadavky pro vydavani karez zverejneni na strankach desitky. Tato informace není zatím k dispozici, není připravena výdejna. Info o zahájení výdeje bude včas zveřejněna. Předpoklad je nejméně 1 měsíc před spuštěním ZPS, v současné době MČ mimo jiné čeká na prázdninová pravidla shromažďování osob (aby jim byl s ohledem na hygienické nároky uzpůsoben systém výdeje).
Moje maminka (65+) bydlí v Malešicích, já ve Vršovicích. Zaparkuje maminka na svoji kartu před mým domem stále za sníženou seniorskou sazbu? Nebo bude muset platit plnou taxu 1200 Kč? Cena oprávnění pro takovéto využití bude 360 Kč za rok, ale až poté, co budou zóny spuštěny v Malešicích, předpoklad listopad (http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2020/01/cen%C3%ADk_ZPS_2020_a_oblasti.pdf).
Až budete na silnici malovat zóny, bylo by možné se při té příležitosti věnovat i vyhraženým invalidům? Dle mého názoru je 90% z nich nesmyslně namalovaná. Buďto jsou jak pro dvě auta, a nebo čára začíná metr od vjezdu, tudíž zabírá místo. Případ od případu, bude záležet na okolnostech, někdy bude nutný mírný přesun.
Kdy, kde a jakým způsobem bude možné uhradit roční platbu do parkovací zóny ulice Ruská se zavedením od 24.8.2020? Jedná se o první auto osoby starší 65 let, tedy platbu 360 Kč. Bude tato platba platit pro všechny zóny na P10? Díky Tato informace není zatím k dispozici, není připravena výdejna. Info o zahájení výdeje bude včas zveřejněna. Ano, bude pro celou Prahu 10.
Jak bude řešen prodej povolení? Stáním ve frontách v současném stavu či době letních prázdnin na úřadu? Nebo bude také možnost elektronicky? Tohle jste nikde nezmínili..jen že vše je konzultováno s odborníky - asi myslíte ten paskvil nazvaný studie. Tato informace není zatím k dispozici, není připravena výdejna. Info o zahájení výdeje bude včas zveřejněna. Napoprvé bude nezbytná osobní návštěva na výdejně.
Zrušení a nezavádění modrých zon na Praze 10. zbytečná záležitost, zaměstnávající mnoho lidí a komplikace pro rodiny-nutno platit při návštěvách.  Situaci to neřeší, nejsou místa a vraky aut neodstraněny. Akce proti občanům Prahy 10… O zavedení zón bylo rozhodnuto zastupitelstvem MČ vloni v červnu.
Rybalkova ul., č.o. 49-59-permanentní stání aut na zákaze stání (na chodníku), ohrožování chodců (v okolí na každé křižovatce, na Donské ul. na zásobovaní, atd.), po zavedení ZPS bude situace stejná. Připravuje P10 řešení? Např. sloupy na chodníku? Sloupky bude možné osadit až s rekonstrukcí chodníku, kterou jsme TSK nenavrhovali před spuštěním zón právě kvůli úbytku byť nelegálních míst.
Kdy budou odtažené vraky, kolik to bude parkovani jednoho rezidencniho vozu a bude moznost prodluzovat online? Odstraňování vraků probíhá výhradně postupem dle § 19c zákona o pozemních komunikacích. Cena pro rezidenta 600/1200 Kč za rok dle rozsahu oprávnění, prodlužovat půjde elektronicky.
Zajímá mě, jak chcete zajistit že po zavedení zón budou mít rezidenti kde parkovat když už teď je počet míst nedostačující a jak je to s případným krátkodobým parkováním návštěv. Řada vozidel nebude oprávněna zde dlouhodobě parkovat, zaměstnanecké parkování bude v řádech stokorun denně, což situaci pro rezidenty zlepší. Parkování návštěv možné je za poplatek 20-60 Kč na hodinu dle lokality a typu zóny.
Kde jsou cenová pásma 2 a kde 3? Viz http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/04/Cenova_pasma.pdf a http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2017/02/Cenova_pasma_komplet.pdf
Kolik se bude platit za druhé auto? 3.500/7.000 Kč za rok, pokud je vlastníkem tentýž rezident.
Chtěl bych se zeptat, jak se bude řešit lokalita Sedmidomky, která je cca 350 metrů od fotbalového stadionu Slavia a navíc bude hraniční zónou pro Prahu 10. Mohlo by se tam dát alespoň nějaké reserve pro Sedmidomky či něco takového udělat? To není možné, až s druhou etapou, která by měla plynule navazovat na jaře 2021.
Jak dlouho potrvá, než se zavedou zóny na Bohdalec? Jak dlouho budeme trpět s parkováním? Slibovalo se, že se vše bude dělat najednou, aby to Bohdalec mo dlouho netrpěl. Vždy se hovořilo o první a druhé etapě, ta by měla plynule navazovat na jaře 2021. Jak vidno ani první etapu nebylo možné spustit najednou, ale je rozdělena na tři podetapy - srpen až listopad.
Kolik prosím stojí průměrná výstavba jednoho parkovacího automatu? Tuto informaci má TSK hl. m. Prahy jako realizátor akce.
V ulicích s příčným parkováním (pod úhlem) kdy auta mohou (musí) stát částečně na chodníku, by bylo vhodné na chodníku čarou vyznačit, kam až mohou auta najíždět. Konkrétně v ul. Slovinská, mnoho aut zbytečně najíždí příliš do chodníku. Ano, bude to vyznačeno.
Bydlím trvale na Praze 10 ve své vlastní nemovitosti, ale trvalé bydliště mám z důvodu své živnosti jinde. Jaký poplatek za parkování se vztahuje na mne?  Abonentská cena, což je 3.500/7.000 za první vozidlo.
Bydlím v Zahradním městě. Budu moci v první fázi zavádění zón parkovat v celé Praze 10 jako rezident. Nikoli, na tom by byli biti rezidenti těch prvních spouštěných podoblastí, kdy by se jim tam mohla stahovat vozidla z celé Prahy 10.
Bude možné pro několikadenní návštěvu z ciziny zakoupit krátkodobé parkovací povolení? Jistě by bylo jednoduché to zařídit on-line? Dle našeho neověřeného názoru ano v případě vlastníka nemovitosti, který si pořídí pro svou návštěvu týdenní přenosné oprávnění, viz bod III. metodiky zde: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf.
Mám k dispozici od zaměstnavatele osobní vůz k užívání. Kolik bude činit roční poplatek za parkování? Jste-li rezident, standardních 600/1200 Kč za rok.
Parkování na sídlišti Vlasta je třeba povolit i v ulicích Kazašská, Tádžická, Turkmenská a Taškentská. Nyní je tam divný stav, že se tam parkuje, ale lidi občas dostanou pokutu. Bez těchto ulic je tam parkování absolutně přeplněné a nemožné. Zónu není možné vyznačit, v majetku města jsou pouze jízdní pruhy vozovek, nikoli parkovací zálivy.
Jak bude řešeno parkoviště (NN3296) vedle mateřské školy Magnitogorská? Proč mám jako s.r.o. platit 12000/rok když máme jako rodina pouze 1 auto. NN3296 je účelovou komunikací, navíc není města, zónu není možné vyznačit, plocha nebude řešena. Pokud máte vozidlo svěřeno k soukromému užívání jako jmenovaný člen orgánu právnické osoby, platíte standardní rezidentskou cenu.
Chtěl bych se zeptat zda-li plánujete nějaký on-line management, kdy bych si mohl své vozy spravovat? Mám služební vůz a měním ho cca 2x do roka a nikdy neznám dopředu svou novou SPZ. Nerad bych každé pololetí dostával pokuty. Změna oprávnění při výměně vozidla možná je, online to nebude, bude vždy nutno předládat technický průkaz, viz metodika kapitola X. http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf.
V ul. U Kombinátu (rovnoběžně s Turnovského) ubylo značné množství parkovacích míst. Chápu, že se vychází vstříc majitelům ŘD, i když ne všichni zahradu na parkování využívají. Již dnes je problém zaparkovat, dostaneme nějakou alternativu? Zákaz zastavení ve vjezdu vyplývá přímo ze zákona, není to vycházením vstříc.
Jaká je cena parkování ve žluté zóně (snížený tarif) v cenové mapě a kolik tam činí roční poplatek pro první auto (majitel do 65 let)? Roční poplatek je standardních 600/1200 Kč/rok, snížená cena se týká hodinového stání ve fialové zóně a činí 20 Kč na hodinu.
Proč v ulici U kombinátu je označeno vše žlutě? Jedná se o vjezdy.
Jak bude prováděna kontrola zda návštěvníci dodržují max. dobu parkování na smíšených zónách? V blízkosti nádraží Vršovice by ulice neměly suplovat  dlouhodobé parkoviště pro nádraží. Standardní metodou, pravidelným opakovaným průjezdem monitorovacího vozidla.
Kdy budou zóny ve Strašnicích definitivně spusteny a kdy si mohu zaregistrovat vozidlo jako rezident a jakym zpusobem? Kolik budu platit když je mi víc než 70? Předpoklad spuštění je od října, platit budete 180 nebo 360 Kč za rok dle rozsahu oprávnění. Dosud není zřízena výdejna, informace o způsobu získání budou v předstihu zveřejněny po jejím zprovoznění.
Proč je stání ve fialové zóně levnější než v návštěvnické oranžové? Už dobu nad tím dumám a nenapadl mne jediný důvod. Proto se zeptám oficiální cestou. Oranžová zóna se dává tam, kde je žádoucí garantovat volnou kapacitu přímo u konkrétního cíle pro krátkodobé stání řidičů, kteří svou záležitost vyřeší v řádu půlhodin bez ohledu na to, že tak utratí za stání o 5 Kč víc.
Mám trvalý pobyt na Praze 10 a obvykle mívám automobil z půjčovny. Jakým způsobem si můžu zajistit parkování v zóně, kterou plánujete? Pokud žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato nejméně na dobu platnosti parkovacího oprávnění od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí movitých (autopůjčovny), předkládá originál ORV a nájemní smlouvy. 
Ulice V Olšinách je částečně modrá a částečně fialová. Proč část, která přiléhá k obytným domům je smíšenou zónou (fialová) a část, která přiléhá k parku je pouze rezidentní (modrá)? Nebylo by logičtější, to otočit? Lze předpokládat, že případní návštěvníci míří k domům, nikoli do parku, proto je fialová s automatem u domů. Modrá u parku může být využita k celotýdennímu odstavování rezidentů. 
Proč do modrých (vlastně žádných) zón není zahrnuta odbočka z Kubánského náměstí k domu tuším číslo 16-18? (naproti tramvajové zastávce směrem od zastávky Průběžná). Souběžná komunikace na Kub.n. je modrá. Jedná se o zásobovací komunikaci, že jí řidiči zneužívají k odstavování vozidel je věc druhá, při stání ani nezbývá potřebná volná šířka pro průjezd.
Proč na křižovatce ulic V Předpolí a V Olšinách jsou dva parkovací automaty? Je-li to kvůli hranici rezidentní oblasti, která křižovatkou prochází, zohlednili jste přechody pro chodce, aby se řidič dostal ke správnému automatu? Každý automat slouží jedné straně ulice, aby návštěvník nemusel k automatu přecházet.
Jaké jsou plánované časy ve fialových zónách - od kdy do kdy bude zóna neplacená, jaká bude cena v době možnosti parkování cizích a na jakou dobu tu budou moci zaparkovat. Viz https://www.praha10.cz/mestska-cast/doprava/odpovedi-na-casto-kladene-dotazy
Doplňte do explicitně častých otázek a odpovědí, jak smí návštěvníci parkovat na zónách v případě, že jsou mimo provoz. To je největší slabina v pochopení zón. např. modrá je v provozu po-pá, tak v so-ne může na modré parkovat kdokoliv zdarma? Předáme k doplnění. Ano, pokud nejsou zóny v provozu, jako by vůbec nebyly, každý může parkovat bez omezení.
Chtěla bych vědět, jak bude řešeno parkování před budovami ZŠ a MŠ, zda budou vyhrazena nějaká místa pro zaměstnance? Před každou školou budou dvě vyhrazená krátkodobá stání a jedno invalidní. Pro zaměstnance školy, stejně jako pro zaměstnance všech dalších zařízení MČ i cizích, žádná stání nebudou.
Zóna před Vinohradská 222 je fialová. V současné chvíli zde bydlející osoby nezaparkují, protože zde parkují přespolní či pohřby. O stanici výše je placené parkoviště a u krematoria totéž a tak by tato ulice měla býti modrá pro místní. V tuto chvíli tam žádná legální stání nejsou, zřizována jsou právě proto, aby navýšila kapacitu pro krematorium a hřbitovy a jejich návštěvníci nemuseli zajíždět do obytných oblastí.
Proč doba pro parkování návštěv (čili doba volného parkování) na modrých zónách o víkendu končí až v pondělí ráno? Tzn. že když o víkendu opustím parkovací místo na modré zóně ve své ulici, bude volné až v pondělí ráno. Nelze to změnit? Končí nedělní půlnocí, čímž se plynule vystřídají postupně odjíždějící návštěvy s navracejími se rezidenty.
Kdy můžeme počítat s parkovacími zónami v ulici Voroněžská. Plán je od 24.8. 2020.
Budou se dělat zóny i tam, kde v ulici nezůstanou po zaparkování vozidla minimálně tři metry pro každý směr jízdy? Tedy 6 metrů volného prostoru? Například u nás v ulici o tom dost pochybuji, že by tam bylo tolika místa. Ano, místní úpravou provozu lze jít nad rámec obecné, i norma ČSN 73 6110 počítá např. s obousměrnými jednopruhovými obslužnými komunikacemi, pokud jsou zajištěny výhybny.
Rozumim spravne, ze toto vyjadreni "Vzhledem k nákladům na vozidlo to snad není likvidační poplatek a je výrazně levnější než např. pronájem garáže" znamena, ze mi mestska cast bude garantovat stani pred barakem stejne jako v garazi? Nikoli, je potřeba tomu rozumět tak, že je pro rezidenta výhodné zaplatit si 50/100 Kč za měsíc za opatření, které ho výrazně upřednostní a k jeho prospěchu odstraní z ulice řadu vozidel, než si za stávajících podmínek muset např. pronajímat garáž.
Mám trvalé bydliště v Horních Měcholupech, což je Praha 10, ale bydlím ve Vršovicích. Musím si měnit trvalé bydliště kvůli parkování? Ano, Měcholupy nejsou územím MČ Praha 10.
Mohu si přihlásit k parkování vozidlo, které užívám, ale není přihlášeno na mou osobu? Za určitých podmínek ano, viz doložení právního vztahu k vozidlu zde: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf
Mám trvalé bydliště a bydlím na Praze 10, ale své vozidlo mám psané na IČO. Bude pro mne poplatek 600, pokud parkuji ve Strašnicích a chci parkovat ve své čtvrti? Nebude se přistupovat k mému firemnímu autu jako k podnikatelskému (jiný poplatek)? Ano je to tak, bude to stejné, jako by bylo psané na vás jako fyzickou osobu s trvalým pobytem v Praze 10.