Memorandum o spolupráci

Preambule

Strany memoranda tímto deklarují, že jim není lhostejný stav dopravy v hlavním městě Praze (Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9 a Praha 10) a chtějí (vyjadřují vůli) se společnými silami podílet na utváření její budoucnosti. Strany deklarují svou vůli spolupracovat a poskytovat si vzájemnou odbornou a jinou podporu při realizaci a dosahování společného cíle, který bude po podepsání tohoto memoranda vlastní všem zúčastněným stranám.