Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Vršovice
  
Druhy nemovitostí

Aktuální dopravní opatření

Výpis dopravních opatření

Vršovická (U Vrš. nádraží – Petrohradská), Petrohradská (Vršovická – Sámova a dále k Botiči), Sámova (Petrohradská – U Vrš. nádraží), U Vrš. nádraží (Vršovická – Sámova a dále k Botiči)
Trvání: 02.05.2022 - 24.09.2022
Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Zhotovitel: SBM TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Slánská 2824, 272 01 Kladno

Slovinská, Tolstého, nám. Svatopluka Čecha, Norská, Na Spojce, Bulharská, Kodaňská, Madridská, Holandská, Moskevská, Arménská, Kavkazská
Trvání: 09.05.2022 - 13.09.2022
Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Zhotovitel: BOHEMIATEL, s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4

oblast ohraničená ulicemi Moskevská, Vršovická, Sportovní (ul. Žitomírská, Oblouková, Sportovní, Vršovická, Minská, Na Spojce, Moskevská, Orelská, Na Kovárně)
Trvání: 06.06.2022 - 17.08.2022
Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Zhotovitel: TELPFIBER s.r.o., Libušská 8/191, 142 00 Praha 4

Na Míčánkách (č.or. 3 – křiž. s 28. pluku), 28. pluku (Na Míčánkách – Kodaňská), Kodaňská (28. pluku – Moldavská), Moldavská
Trvání: 11.06.2022 - 24.09.2022
Investor: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Zhotovitel: SEG s.r.o., Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň

Na Spojce x Oblouková (podél rohového domu čp. 643)
Trvání: 01.04.2022 - 31.12.2022
Investor: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zhotovitel: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

BUS zastávka Ukrajinská - směr Michle
Trvání: 05.09.2022 - 16.10.2022
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: SATO spol., s.r.o., Čimická 76, 182 00, Praha 8

Bulharská 735/30
Trvání: 01.09.2022 - 30.09.2022
Investor: SVJ Bulharská 30
Zhotovitel: Antonín Vrňata s.r.o.

Kodaňská, Slovinská, Žitomírská
Trvání: 03.10.2022 - 21.10.2022
Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Moskevská u mostu
Trvání: 03.10.2022 - 16.10.2022
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
Zhotovitel: DAP a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

Košická, Černomořská (Košická 14 – 18, Černomořská 1)
Trvání: 23.05.2022 - 23.12.2022
Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat