Základní informace o privatizaci

Městská část Praha 10 z celkového počtu  20 000 bytů svěřených jí do správy prodala od roku 1993 do roku 2001 celkem 11 000 bytů (dne 22.11.2001 byla privatizace na MČ Praha 10 ukončena rozhodnutím ZMČ Praha 10).

Od roku 2005  probíhala na městské části v Praze 10 další z fází privatizace bytového fondu, a to formou prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům dle Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného m.č. Praha10 (prodej jednotek) ze dne . K odkoupení bylo nabídnuto 3 500 bytových jednotek ve více než 210 domech

V souladu s usnesením č. 4/12/2011ZMČ Praha 10 ze dne 02.05.2011 probíhá prodej 477 bytů dle „Prováděcího  předpisu pro prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech, které jsou součástí stavebnětechnických celků, v nichž již došlo k prodeji části bytových jednotek“. V souladu s usnesením č. 4/12/2011 ZMČ Praha 10 a předmětným „Předpisem“ se jedná pouze o technickou záležitost prodeje bytových jednotek v domech, kde již MČ Praha 10 bytové jednotky odprodala v období od roku 2004 do roku 2011.

Zastupitelstvo MČ Praha 10  schválilo usnesením č. 8/73/2011 ze dne 12.12.2011 záměr na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10. Podkladem pro toto usnesení bylo odborné posouzení technického stavu všech bytových domů ve správě m.č. Praha 10 znaleckou kanceláří vč. stanovení výše nákladů na opravy a modernizaci domů, které by bylo třeba vynaložit ve střednědobém horizontu. V tomto odborném posouzení byly všechny domy obodovány a následně seřazeny od domů v nejhorším technickém stavu a nejvyššími předpokládanými budoucími náklady po domy ve stavu nejlepším. Předmětný seznam 139 domů představuje přes 2000 bytů. V průběhu roku 2012 budou Zastupitelstvu MČ Praha 10 předkládány návrhy na prodej jednotek oprávněným nájemcům v jednotlivých domech.