Prevence kriminality

Kontakt:

Agendu prevence rizikového způsobu chování a kriminality zaměřenou na sekundární a terciární sociální prevenci zajišťuje:

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Volák Michal B/123 267 093 490267 093 490 vedoucí referátu kurátorů pro dospělé

 

V rámci své pracovní činnosti:

  • Poskytuje základní poradenství v oblasti sekundární a terciární sociální prevence kriminality.
  • Spolupracuje s organizací, která na území městské části Praha 10 realizuje terénní program pro děti a mládež ohrožené sociálně rizikovými sociálními jevy.
  • Zajišťuje ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou resocializační pobyt pro děti a mládež z řad klientů kurátorů pro děti a mládež.
  • Připravuje společně s vybranou organizací street akce zaměřené na děti a mládež a další vhodné volnočasové aktivity.
  • Spolupracuje s organizací, která na území městské části Praha 10 realizuje terénní program pro osoby sociálně vyloučené, zejména z důvodu ztráty přístřeší (viz níže) a dalšími organizacemi, které se problémy bezdomovectví zabývají.
  • Zpracovává podklady pro grantová řízení z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
  • Účastní se porad koordinátorů prevence kriminality, které jsou řízeny koordinátorem prevence kriminality MHMP a zajišťuje vzájemné předávání informací.
  • Šetří informace, se kterými se na oddělení sociální prevence obracejí občané a které se týkají projevů sociálně rizikových jevů.
     

Další informace k tomuto tématu naleznete na Sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10.

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10