Vybrané články z tohoto čísla

Rozpočet Prahy 10 jako umění možného

Naše městská část má na letošní rok zajištěné financování na základě rozpočtu, který v březnu schválilo zastupitelstvo. Praha 10 bude hospodařit s příjmy 645 mil. Kč, běžnými výdaji 814 mil. Kč a na investice vynaloží 602 mil. Kč. Celkový schodek se tedy vyšplhá na 771 mil. Kč.

Publikováno: 13.01.2020
Kategorie: Měsíčník3076

A proč je schodek rozpočtu tak vysoký? Způsobily ho vysoké investice, které schválilo a nasmlouvalo ještě předchozí vedení radnice. „Rozpočet je nejdůležitější dokument, který zastupitelstvo každý rok schvaluje a který určuje, jakým směrem se bude městská část ubírat. Z dědictví po předchozí koalici bude pro nás rok 2019 rokem velkých investic. Předchozí vedení podepsalo smlouvy na realizaci investic v celkovém objemu vyšším než 600 mil. Kč. Ty bude nutné v letošním a částečně i příštím roce financovat, a proto budeme mít schodkový rozpočet,“ uvedla starostka Renata Chmelová. K největším investicím patří rekonstrukce Polikliniky Malešice, domu v ulici U Vršovického nádraží nebo kina Vzlet. Zároveň dojde k výstavbě MŠ Nad Vodovodem a modernizaci školní jídelny v ZŠ Hostýnská. Dlouho očekávané revitalizace, která již nyní probíhá, se dočkal prostor před OC Cíl.

 

„Mezi naše priority patří také kvalitní a efektivní údržba městské zeleně a celkově úklid městské části, na což je v rozpočtu vyčleněna částka 95 mil. Kč. Dalším cílem je snížení počtu prázdných bytů i nebytových prostor, ze kterých městské části v současnosti neplynou žádné příjmy. Jejich současný technický stav však pronájem často neumožňuje. Proto jsme na jejich opravy vyčlenili přes 60 mil. Kč,“ uvedla k podobě nového rozpočtu 1. místostarostka Jana Komrsková. Letos tak lze očekávat nižší výnosy z prodeje majetku a vyšší náklady na opravy a udržování. Nicméně v dalších letech tak bude možné pronajmout opravené  byty i nebytové prostory, které byly kvůli velmi špatnému stavu často roky prázdné. To bude znamenat vyšší příjmy, které se na rozdíl od rychlých jednorázových příjmů z prodeje majetku budou opakovat každý další rok. V rozpočtu je zahrnuto také 215 mil. Kč pro oblast školství, 134 mil. Kč půjde do sociální oblasti a zdravotnictví a na dotační programy je vyčleněno 36 mil. Kč.

 

„Ve volbách jsme slíbili stavbu parkovacích domů, protože parkování je to, co trápí obyvatele Desítky nejvíce. V letošním rozpočtu jsme tak našli prostředky na studii, která by nám doporučila, kde parkovací domy postavit a jak je financovat. Zároveň chceme začít řešit situaci s KD Eden. Proto jsme do rozpočtu dostali prostředky na statický posudek, který konečně odpoví na otázku, co s Edenem dál,“ říká místostarosta Filip Humplík.

 

Nová koalice VLASTA, Piráti a ODS hodlá důsledně prosazovat princip otevřené radnice. Proto byl poprvé v historii zveřejněn návrh rozpočtu na webových stránkách městské části více než měsíc před jeho projednáváním zastupitelstvem. Široká veřejnost včetně opozice měla dostatek času a možnost se k navrženému rozpočtu vyjádřit. Zároveň byl vytvořen „Průvodce pro občany Prahy 10,“ aby se s navrhovaným rozpočtem mohl seznámit úplně každý zájemce.

Přiložené dokumenty

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB