Vybrané články z tohoto čísla

Moje stopa má konkrétní obrysy

Městská část Praha 10 vyhlásila v září loňského roku již čtvrtý ročník projektu participativního rozpočtu „Moje stopa“. Cílem bylo i tentokrát dát obyvatelům možnost navrhnout a posléze i rozhodnout, jak by chtěli zvelebit veřejná prostranství ve svém okolí.

Publikováno: 13.01.2020
Kategorie: Měsíčník3075

V průběhu března potom občané rozhodovali, které návrhy budou realizovány. O přízeň hlasujících se ucházelo celkem 11 návrhů na zvelebení veřejných prostranství po celém území městské části. Jednalo se o návrhy, které připravili sami obyvatelé Prahy 10, aby v různých lokalitách zpříjemnili život svým sousedům. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – malé projekty do 500 000 Kč a velké projekty do 1 milionu Kč. V rozpočtu městské části je na provedení vítězných návrhů vyčleněna celková částka 5 milionů Kč, Hlasování, které bylo určeno obyvatelům Prahy 10 a uživatelům zdejších veřejných prostranství, probíhalo do 25. března. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny ten samý den na zasedání zastupitelstva městské části, kam byli také pozváni navrhovatelé jednotlivých projektů. Své preference nakonec projevilo celkem 2 561 hlasujících. „Potvrdilo se, že participace a aktivní zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů samosprávy má smysl a že je to správná myšlenka,“ uvedla radní Lucie Sedmihradská, garantka projektu. Podrobný popis jednotlivých projektů včetně jejich vizualizací najdete na webových stránkách www.moje-stopa.cz.

 

 

 

Výherní projekty 4. ročníku „Moje stopa“

 

Malé projekty

  • Herní volnočasová sestava v Heroldových sadech (300 000 Kč)

Návrh na umístění herních prvků do nevyužité zeleně v blízkosti klavíru. Konkrétně se jedná o dva šachové stolky a přilehlou plochu pro hru „Člověče, nezlob se“.

.

  • Bosonohá stezka (447 000 Kč)

Vybudování bosonohé stezky ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Stezce, Na Hroudě a Kubánským náměstím. Bude se skládat z několika různých povrchů položených na geotextilii, která zabrání prorůstání plevele, a na štěrkovém loži, jež odvádí vodu a zpevňuje okraje.

 

  • Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská! (470 000 Kč)

Celková oprava schodiště, které denně využívá také mnoho rodičů s dětmi, je ve velmi špatném stavu a odstávající kluzké ocelové hrany jsou navíc nebezpečné. Nájezd pro kočárky je reálně nepoužitelný, z jedné stran, zarostlý blízkými poléhavými keři.

 

  • Desítkové knihobudky (490 000 Kč)

Umístění osmi knihobudek do míst zeleně a parků. Knihobudka je stylová knihovnička, která podpoří čtenářskou gramotnost mezi mladší generací, zabaví starší generace při odpočinku v parku a pomůže bezplatné výměně již nechtěných knížek mezi sousedy.

 

Velké projekty

  • Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská (600 000 Kč)

Vylepšení parku oboustrannými lavičkami s výhledem do zeleně i do ulic, které by stály na vydlážděném prostoru po obvodě parku ve stínu stromů. Osazení prostoru u Jakutské ulice třemi sestavami lavic se stoly, instalace veřejné knihovničky a vybudování zídky, která by zakryla popelnice.

  • Parkurové hřiště (998 000 Kč)

Vybudování parkurového hřiště v Třezalkové ulici pro starší děti, pro které nejsou běžná dětská hřiště vhodná a zajímavá. Stavebnicový systém překážek a prvků vyvinutý speciálně pro tento typ hřišť a cvičišť. Obsahuje stěnové a trubkové prvky, které jsou vzájemně kombinovány.

 

  • Nový park Skalka (1 milion Kč)

Úprava zeleného prostranství u metra Skalka. Vzniknou zde mlatové chodníčky, které usnadní pohyb v těchto místech. Uprostřed řešeného území se plynulým srovnáním terénu vytvoří zatravněný herní plácek, podél cest budou osazeny dřevěné prvky (10–15 ks) a na vyvýšeném místě vyroste pětimetrová rozhledna.

 

  • Dětské mraveniště (988 000 Kč)

Rozšíření lesního dětského hřiště při vstupu do Bohdaleckého lesa, aby bylo vhodné i pro starší děti. Na větším území budou umístěny nové herní prvky (mraveniště, chůdy, „stonehenge“, skluzavka), mobiliář a výukové či dekorativní prvky.

 

 

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB