Vybrané články z tohoto čísla

Kontaktní centrum bydlení zahájilo provoz

Praha 10 otevřela na začátku června Kontaktní centrum bydlení určené pro obyvatele naší městské části. Jeho prostřednictvím bude radnice občanům poskytovat základní poradenství v oblasti dostupného a sociálního bydlení. Otevření Kontaktního centra se zúčastnila starostka Renata Chmelová, místostarosta Petr Beneš a radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

Publikováno: 17.01.2020
Kategorie: Měsíčník3088

V Kontaktním centru bydlení by obyvatelé městské části měli nalézt na jednom místě maximální množství informací a kontaktů z oblasti bydlení. „Zároveň jim budeme schopni poradit, jak postupovat v bytové nouzi, v situaci hrozící ztráty bydlení nebo jak správně podat žádost o obecní byt,“ dodává místostarosta Beneš.

Kontaktní centrum bydlení bude také poskytovat základní poradenství a zprostředkovávat poradenskou pomoc ve složitějších případech. Občanům nabídne kontakt například na právníka nebo na občanskoprávní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční poradce, na prevenci zadlužení a další užitečné instituce. Centrum sídlí v budově radnice (Vršovická 68, Praha 10) a bude otevřeno každé pondělí a středu od 13.00 do 17.00 hod. Vstup je přímo z pochozí terasy úřadu přes informační centrum.

Součástí Programového prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2018–2022 je závazek poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem jasně stanovených a transparentních podmínek. Zastupitelstvo proto na svém dubnovém zasedání schválilo nové Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10. Ty jsou primárně založeny na bodovém hodnocení uchazečů, které umožňuje řazení žadatelů do pořadníku dle předem daných kritérií a v rámci jedné evidence. Městská část Praha 10 má necelých 110 000 obyvatel. Spravuje kolem 3 500 bytů a z toho je dlouhodobě pronajato přibližně 81% bytového fondu. Až 1 760 obyvatel je dle Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2018 v bytové nouzi včetně více než 200 dětí.

Jelikož však každou bytovou nouzi nelze řešit přidělením obecního bytu, počítají uvedené Zásady právě se zřízením Kontaktního centra bydlení. Podle pražského radního Adama Zábranského je taková služba zásadním nástrojem, pomocí kterého může obec získávat informace o stavu bytové nouze na svém území a reálně pomáhat svým občanům i jinak než pronájmem obecního bytu. „Na úrovni magistrátu nyní budeme hledat prostředky, abychom podobné aktivity městských částí mohli podpořit,“ dodává radní Zábranský.

Opoziční zastupitelé si naopak od zprovoznění centra zásadní zlom v bytové politice v Praze 10 neslibují. „Ve skutečnosti jde o jednu kancelář a úředníka navíc, počet bytů je stále stejný a počet žádostí na jeden byt bude rapidně převyšovat možnosti  nabídky,“ domnívá se Radek Lojda. Koalice by podle něj měla pro řešení bytové situace vyvinout úsilí jinde, například ve výstavbě nového nájemního bydlení. Podle Ivany Cabrnochové je centrum jen jinak nazvaná kancelář, která byty přidělovala do současné doby: „Prostě marketing místo skutečné změny. Asi to není špatné řešení, ale dělat z toho nějakou revoluci je spíš komedie.“

Ambice Kontaktního centra bydlení jsou ale větší a Rada městské části bude projednávat návrh dalších kroků v návaznosti na jeho zřízení. Jedním z nich je cílené zjišťování situace a počtu rodin s nezletilými dětmi  v bytové nouzi na území městské části. Radnice Prahy 10 chce snížit počty dětí na ubytovnách a v azylových domech. Je to prostředí, kde jsou děti vystaveny mnoha rizikům, udržením ve vzdělání počínaje, ohrožením vznikem různých závislostí konče. Zuzana Freitas Lopesová, členka Komise bytové politiky, k tomu říká: „Odborníci už přitom dnes umějí spočítat, kolik stojí naši společnost člověk, který se stane závislým na systému. Například ten, kdo nedokončí základní vzdělání, stát za svůj život vyjde na 13 milionů korun. Je tedy v našem zájmu předcházet tomu, aby vůbec podobná situace vznikala.“

 

Kontaktní centrum bydlení

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

budova B – informační kancelář

tel.: 267 093 225

e-mail: Daniela.Strieglova@praha10.cz

úřední hodiny: po a st 13.00–17.00 hod.

 

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB