Aktuality z oblasti životního prostředí

Zbývají poslední volná místa v PC kurzech pro seniory

Losování přihlášek do radnicí pořádaných PC kurzů pro seniory – začátečníky proběhlo 4. dubna 2016 v KD Barikádníků. Zbývající poslední volná místa do kurzů, jejichž zahájení bude 18. května 2016, budou losována dne 2. května 2016 přesně od 14:45 hod. V KD Barikádníků. Slosovatelné lístky budou vydávány od 14:30 hod.

Zbývají poslední volná místa v PC kurzech pro seniory

Každý ze zájemců si musí v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10 (ve Vršovické ulici a v Bytovém domě Malešice v Počernické ulici) vyzvednout přihlášku, kterou v den losování předloží společně s platným občanským průkazem ke kontrole trvalého bydliště v Praze 10. Přihláška bude opatřena číslem, jehož „kopie“ bude vložena do losovacího osudí.

V těchto počítačových kurzech si senioři osvojí základní praktické dovednosti obsluhy počítače. Výuka bude představena zejména na praktických příkladech a každý účastník bude mít možnost si vše vyzkoušet na jemu přiděleném počítači umístěném v počítačové učebně. Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem, se svými blízkými, ale i pro své případné další uplatnění na trhu práce.

PC kurzy pro seniory, v nichž jsou volná místa, budou probíhat dvakrát týdně, od 9:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35 na Zahradním Městě, v těchto termínech:

V. kurz: 18.5. - 8.6.2016 (výuka v pondělí a ve středu - dopoledne)

VI. kurz: 18.5. - 8.6.2016 (výuka v pondělí a ve středu - odpoledne)