Aktuality ze školství

MČ Praha 10 „jede dál“: upravila rozpočet a neodkládá žádné investice

Praha 10 úspěšně zvládla první vlnu pandemie COVID-19, a vršovická radnice zároveň připravila soubor opatření zaměřených na následující měsíce. V nich svým občanům pomůže překlenout složité období zejména slevami na nájemném a možností posunout úhradu poplatků. Sama městská část upravila svůj rozpočet tak, aby nemusela omezit žádnou z velkých investic do budoucnosti, a preventivními kroky se připravuje na případnou další pandemickou krizi.

Publikováno: 25.05.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Rozvoj, Sociální oblast a zdravotnictví, Koronavirus3189
MČ Praha 10 „jede dál“: upravila rozpočet a neodkládá žádné investice

Dnešní Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo úpravu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na tento rok, která reaguje na aktuální společenskou a ekonomickou situaci. V ní radnice své obyvatele podpořila především kroky v oblasti bydlení – nájemníci obecních bytů si mohou požádat až o 18ti měsíční splátkový kalendář, pro podnikatele je navíc připravena sleva z nájmu.

„Výpadek příjmů a zvýšení investičních výdajů vede k navýšení schodku rozpočtu o 72 milionů Kč. Ten bude krytý finančními prostředky z minulých let což je možné díky dobrému hospodaření v loňském roce,“ vysvětluje radní pro rozpočet Lucie Sedmihradská (VLASTA). „Nemusíme tak přistupovat k drastickému omezování investic. Ty jsou totiž zvlášť v případě rekonstrukcí, novostaveb a oprav školních budov naprosto nezbytné. Udržení investic je důležité nejen pro samotnou městskou část ale i z hlediska celé české ekonomiky,“ zdůrazňuje Lucie Sedmihradská.  

(Nejen) obyvatelé Desítky se mohou těšit také na revitalizaci Starostrašnické ulice včetně okolí stanice metra. Pražský dopravní podnik bude v letošním druhém a třetím kvartálu rekonstruovat tramvajovou trať v celé délce Starostrašnické, příští rok na něj naváže městská část s revitalizací tohoto prostoru. „Lokalita má opravdu velký potenciál, který hodláme maximálně využít. Území projde postupnou proměnou, díky níž získá ucelenou koncepční podobu, stane se vhodným místem pro setkávání lidí a jednou z výkladních skříní Desítky,“ přibližuje místostarosta pro územní rozvoj Martin Valovič (ODS) velkou prioritu svého volebního období.

V něm ho společně s kolegy zasáhla pandemická krize. „Upřímně, nikdo z nás si podobnou situaci asi úplně neuměl představit. Přesto nehodláme rezignovat na střednědobý plán investic ani na dlouhodobý výhled, to považuji za naši největší devizu. Občany budeme o našich zásadních krocích dál informovat pod jednotným ´brandem´ Praha 10 jede dál,“ říká místostarosta Valovič.

Městská část však nezapomíná ani na okamžitá opatření před možnou druhou vlnou pandemie koronaviru. „Prevenci stavíme na čtyřech základních pilířích. Prvním je maximální podpora a udržení stávajícího systému sociálních služeb, která v čele s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci skvěle zafungovala. Druhým je další rozvoj ojedinělé sítě dobrovolníků a organizací, již se nám podařilo vytvořit. Díky ní jsme byli velmi efektivní při distribuci ochranných prostředků i důležitých informací. Třetí je ´materiální´ Podařilo se nám naskladnit přes 122 tisíc roušek a další ochranné prostředky. Pokud by se opakoval nouzový stav, jsme těmi nejdůležitějšími ochrannými zásobami vybaveni přibližně na dva měsíce dopředu,“ vypočítává Michal Kočí (Piráti), radní pro sociální a zdravotní oblast a pro bezpečnost.

Ukázalo se, jak důležitá je informovanost veřejnosti. A čím větší důraz budeme klást na osvětu v péči o zdraví, tím menší by měly být dopady případné další krize,“ doplňuje Michal Kočí poslední, obecnější pilíř, a odkazuje na vznikající Pacientský hub. Projekt, na kterém městská část spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, se má rozběhnout letos na podzim ve zrekonstruované budově na adrese U Vršovického nádraží 30/30  Prostřednictvím seminářů, setkávání se s odborníky, ale i neformálních akcí bude hub poskytovat zázemí pro rozvoj a vzdělávání občanské společnosti ve zdravotnictví.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10