Aktuality z kultury

Úřad MČ Praha 10 promine místní poplatky za užívání veřejného prostranství

Na území desáté městské části budou v období od 1. června do konce tohoto roku prominuty místní poplatky podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích. Rozhodnutí vydaly Odbor dopravy a Odbor životního prostředí a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 10. V praxi to znamená, že pokud vršovická radnice povolí zvláštní užívání komunikace (zábor) pro umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, je v tomto období automaticky bezplatné. 

Vršovická radnice tím podnikatelům pomůže zmírnit ekonomické dopady pandemie COVID-19.

Publikováno: 31.05.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Podnikání3432

Detaily rozhodnutí:

http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=71874

http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=71875