Aktuality z kultury

Přivítali jsme na radnici pěstounské rodiny

Osmadvacet pěstounů a čtyři desítky dětí z pěstounských rodin. Taková byla účast na předvánočním setkání, které uspořádala MČ Praha 10 na své radnici. Konalo se 2. prosince, součástí byly vzdělávací seminář pro pěstouny a tvůrčí dílnička pro děti v pěstounské péči. 

„Vedení naší městské části si velmi váží práce pěstounů a poručníků. I o letošních Vánocích obdrží celkem 103 dětí v pěstounské péči tradiční dárek MČ – dárkové poukázky do knihkupectví,“ říká Michal Kočí (Piráti), radní, který se akce osobně zúčastnil. Nechyběla ani Soňa Pohanková, předsedkyně Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.  

Zájemci o pěstounství najdou podrobné informace zde: https://praha10.cz/e-sluzby/zivotni-situace/zs/view/zsid/598/nahradni-rodinna-pece-zadost-o-pestounskou-peci