Aktuality z dopravy

Přemístění zastávky Kavkazská od září

Publikováno: 17.08.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Veřejné prostory, Vršovice, Různé991

Se změnou jízdních řádů dne 30. srpna bude zastávka autobusů linky č. 101 Kavkazská směr Hostivař přemístěna do nové polohy. Dojde k posunu z Kavkazské ulice o cca 200 m zpět proti směru jízdy do ulice Kodaňské před křižovatku s ulicí Kavkazskou. V rámci rekonstrukce Kodaňské ulice zde bylo vybudováno nástupiště ve formě zastávkového mysu, který při minimální délce umožní ideální přistavení autobusu k  předpisově vysoké nástupní hraně, a  tím bezpečný nástup a  výstup mj. osob se sníženou schopností pohybu. Zároveň dojde ke sjednocení polohy zastávek pro oba směry.