Desítkové fórum

Logo Desítkové fórumMČ Praha 10 pořádá Desítková fóra zaměřená na konkrétní cílové skupiny a témata. 
Veřejná fóra mají za cíl přiblížit veřejnosti aktuální témata a s nimi spojené aktéry nejen z Prahy 10, zároveň chceme dát příležitost občanům zeptat se účinkujících v přímém přenosu.
Fór se účastní také zástupci městské části, a to jak v pozici moderátorů, tak mluvčích.
Máte-li dotazy nebo náměty pro Desítkové fórum, můžete nás kontaktovat na tiskove@praha10.cz.

Připravovaná fóra

Uskutečněná fóra