Sportovec roku Prahy 10 pro rok 2019

Městská část Praha 10 spouští již 7. ročník projektu Sportovec roku Prahy 10 a vyhlašuje nejlepší sportovce roku 2019. Oceněni v různých kategoriích budou ti sportovci, kteří se zapojují do sportovních profesionálních či amatérských aktivit, které jsou pořádány na území naší městské části Praha 10.

Účelem projektu je zejména propagace pohybu ve volném čase u dětí a mládeže, a také u dospělých. Naším zájmem je vytvořit pro občany Prahy 10 sportovní vzory, představit jim sportovní osobnosti, které se věnují sportu na různých výkonnostních úrovních.

Nominovat sportovce do jednotlivých kategorií mohou sportovní kluby a sportovní instituce se sídlem v Praze 10 a dále základní školy zřízené městskou částí Praha 10. Nominovat lze sportovce za sportovní úspěchy dosažené v roce 2019. Podpůrnými kritérii jsou i další sportovní aktivity, trenérská činnost, pozitivní vzory mládeži či dobré studijní výsledky.

KATEGORIE:

Děti a mládež (2 nominovaní z každé kategorie – dívka a chlapec, věk 6-10, věk 11-14, věk 15-21).

Dospělí (1 nominovaný muž a 1 nominovaná žena starší 21 let).

Sportovní týmy (2 nominované týmy).

Tělesně handicapovaní (1 nominovaný), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Školní reprezentace (1 nominovaný).

Trenér roku (1 nominovaný).

*Městská část Praha 10 si vyhrazuje právo upravit kategorie podle počtu nominovaných v jednotlivých kategoriích.

Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 10 nebo musí být registrovanými členy některého ze sportovních klubů vykonávajících sportovní činnost na území městské části Praha 10.

Prezentace všech nominovaných sportovců v jednotlivých kategoriích bude představena porotě, která bude zastoupena členy Výboru pro sport a volnočasové aktivity a dalšími sportovními osobnostmi Prahy 10. Na základě veškerých nominací vybere tato porota oceněné sportovce, kterým budou na přelomu února a března 2020 předány ceny na slavnostním vyhlášení.


 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10