Pojízdný úřad

Kdo má nárok:

S účinností od 1. 11. 2012 občané nad 75 let věku. Na základě objednávky služby "Pojízdného úřadu" jsou v domluveném termínu vysíláni zaměstnanci úřadu ke klientovi domů popř. do zdravotnického zařízení, kde s nimi jeho úřední záležitost vyřídí (služba je vykonávána pouze v územním obvodu městské části Prahy 10).

 

Co všechno se touto formou dá zařídit:

OOS:

 • vyřízení žádosti o OP
 • doručení OP
 • ověření podpisu

OŠK - CzechPoint

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení osob
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH

OŽD

 • podání žádosti o invalidní vyhrazené stání (+pomoc s výběrem vhodného místa)
 • pomoc s vyplněním žádosti o uzavření výpůjční smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy
 • doručení vydaného rozhodnutí, na vyžádání
 • dočasné zakrytí značky v době nepřítomnosti vozidla, na vyžádání

Kontaktní osoby:

 

OOS:

OŠK - CzechPoint:

OŽD:

 

 

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10