Podpořené projekty z EU – dotace do ZŠ

Projekty v základních školách v roce 2020

Škola Program Částka (v tis. Kč) Projekt
ZŠ Brigádníků UZ 33063 1 460,9 EU-Šablony II
UZ 13014 27,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
výzva 28 305,2 Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ
výzva 37 2 313,1 zábava s přírodou
UZ 115 72,5 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
ZŠ Břečťanová UZ 33063 1 561,3 EU-Šablony II
UZ 13014 97,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 81 151,5 Abaku
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
ZŠ Eden UZ 33063 1 684,7 EU-Šablony II
UZ 115 151,5 primární prevence
výzva 37 3 364,6 Modernizace učebny přírodních věd
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
ZŠ Gutova UZ 33063 1 817,3 EU-Šablony II
UZ 115 65,3 primární prevence
ZŠ Hostýnská UZ 33063 2 421,3 EU-Šablony II
UZ 13014 173,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 52,2 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
ZŠ Jakutská UZ 33063 1 636,8 EU-Šablony II
UZ 115 63,8 primární prevence
výzva 49 646,0 Začleňování a podpora žáků s OMJ
Výzva 7 xxx přírodní zahrady
ZŠ Karla Čapka UZ 33063 1 351,7 EU-Šablony II
UZ 13014 172,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 39,9 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 49 408,4 ZŠ Karla Čapka - multikulturní šablony II
ZŠ Nad Vodovodem UZ 33063 1 315,1 EU-Šablony II
UZ 13014 59,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 63,5 primární prevence
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 37 3 290,0 Modernizace učebny fyziky
ZŠ Olešská UZ 33063 1 562,3 EU-Šablony II
UZ 13014 94,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 63,5 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 28 1 084,8 Otevřené dveře do Evropy
výzva 37 2 338,0 Multimediální učebna ve výuce základní školy
výzva 20 2 453,3 Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků
ZŠ Švehlova UZ 33063 1 363,1 EU-Šablony II
UZ 13014 73,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 113,4 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 28 625,4 Společně si rozumíme ZŠŠ
výzva 49 849,9 Výzva 49 ZŠŠ
ZŠ U Roháčových kasáren UZ 33063 1 239,6 EU-Šablony II
UZ 115 58,0 primární pravence
UZ 115 41,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 20 2 169,1 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky
ZŠ U Vršovického nádraží UZ 33063 1 110,5 EU-Šablony
UZ 13014 114,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
výzva 28 1 110,5 Zvyšování kvality školy
výzva 49 1 139,0 Výzva 49 ZŠ UVN
ZŠ V Rybníčkách UZ 33063 1 694,7 EU-Šablony II
UZ 13014 54,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 90,3 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
Výzva 37 2 449,6 Modernizace odborné učebny přírodních věd
výzva 49 944,0 Začleňování a podpora žáků s OMJ

 

 

Starší projekty

škola částka (v tis. Kč) projekt oblasti podpory
ZŠ Brigádníků 679 EU-Šablony školní speciální pedagog
DVPP pedagogů
čtenářský klub pro žáky
vzdělávání pedagogů (inkluze)
8,2 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
25 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Břečťanová 312 EU-Šablony vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, čtenářský gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
35,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
109,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Eden 798 EU-Šablony školní speciální pedagog
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (matematická gramotnost)
16,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016-2017
ZŠ Gutova 904 EU-Šablony školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi
vzájmená spolupráce pedagogů
28,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017
ZŠ Hostýnská 811 EU-Šablony školní asistent
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, inkluze, čtenářská a matemtaická gramotnost)
vzájemná spolupráce pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
odborná setkávání s rodiči žáků
20,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
20,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Jakutská 400,7 EU-Šablony školní asistent
vzdělávání pedagogů (matematika, cizí jazyky, mentoring, inkluze)
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her
doučování žáků
8,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
24,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Karla Čapka 756,4 EU-Šablony školní asistent
sociální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
doučování žáků
21,2 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
128,6 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Nad Vodovodem 453,8 EU-Šablony vzdělávání pedagogů
vzájemná spolupráce
tandemová výuka
CLIL ve výuce
klub zábavné logiky a deskových her
doučování žáků
22 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
57,5 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Olešská 519 EU-Šablony školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogů
odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků
29 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
73 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Švehlova 315,8 EU-Šablony vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
39,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
50,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ U Roháčových kasáren max 2500 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky OP Praha - pól růstu v ČR výzva č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
372,5 EU-Šablony  
ZŠ U Vršovického nádraží 479,9 EU-Šablony  
62,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
ZŠ V Rybníčkách 15,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
28,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
346,3 EU-Šablony  
Celkem 7972,7