Vybrané články z tohoto čísla

Nové zásady pro pronajímání bytů

Zastupitelstvo Prahy 10 na svém dubnovém zasedání schválilo nové zásady, jimiž se bude řídit pronajímání bytů, které má ve své péči městská část. Tento dokument byl přijat na základě předsevzetí, které je obsaženo v programovém prohlášení Rady městské části pro volební období 2018–2022. Předtím se k němu kladně vyjádřila Komise bytové politiky Prahy 10, která několik měsíců na řadě pracovních jednání připravovala podklady.

Publikováno: 15.01.2020
Kategorie: Měsíčník3085

Principy nových zásad částečně vycházejí z inovovaných pravidel magistrátu a podkladem k jejich tvorbě byly i zkušenosti z jiných měst či městských částí. Proběhly také konzultace například s Platformou pro sociální bydlení či Agenturou pro sociální začleňování. Poměrně převratnou novinkou, která zásady charakterizuje, je zrušení dosavadního losování o byty a zavedení bodového hodnocení jednotlivých žadatelů. To umožní na základě jasně daných kritérií seřadit uchazeče dle potřebnosti a v rámci jedné evidence. „Chceme poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek. Po necelém půlroce na radnici se nám podařilo připravit a schválit nové zásady pro pronajímání bytů, které více zohledňují aktuální bytovou situaci občanů Prahy 10,“ uvedl místostarosta pro majetek Petr Beneš.
Občané budou podávat žádost o obecní byt na jednotném formuláři, jehož prostřednictvím radnice získá základní informace o jejich situaci, stupni ohrožení bytovou nouzí a skutečné potřebnosti přidělení bytu od radnice. Nový systém zaručuje, že se na přední místa evidence dostanou lidé ohroženější z důvodu závažných zdravotních problémů, věku, péče o děti, délky bytové nouze apod. Každý žadatel v bytové nouzi bude zařazen do jednotné databáze s vyznačením počtu bodů, kterou bude schvalovat rada městské části, a všechny změny budou průběžně aktualizovány. Pokud se uvolní obecní byty, žadatelé na předních místech pořadníku budou kontaktováni, zda mají stále zájem o obecní bydlení a zda jsou všechny jimi poskytnuté dokumenty aktuální. Pokud ano, budou upřednostněné žádosti projednány v komisi, jak tomu bylo doposud, a ta následně doporučí Radě městské části konkrétní pronajmutí volných bytů.
Podle Veroniky Žolčákové dřívější systém znemožňoval žadatelům s nízkým příjmem, aby se do losování o byty vůbec přihlásili. Často se jednalo o matky s dětmi, které nesplnily kritérium minimálního příjmu na osobu. „Navíc, když už se někdo do losování dostal a byl v opravdu velké bytové nouzi, třeba mu hrozilo vyhození na ulici, tak měl bohužel smůlu, protože byl vylosovaný zrovna kolega, který sice splňoval všechna formální kritéria, ale v takové bytové nouzi nebyl. Nové zásady umožňují opravdu objektivní řazení žadatelů. Nyní mají možnost podat žádost o byt všichni, bez ohledu na minimální příjem,“ dodává předsedkyně Komise bytové politiky.
Schválená pravidla rozdělují obecní byty určené k pronájmu do tří kategorií podle skupin žadatelů, kterým budou určeny. U bytů v kategorii dostupného a sociálního bydlení a v kategorii bytů v zájmu obce byla stanovena měsíční cena nájmu na 140 Kč/m2. To u nových smluv znamená navýšení nájmu oproti dosavadním 111 Kč/m2, což byla cena, která se dlouhá léta neupravovala. Poslední kategorií budou byty s tržní výší nájemného, kde se bude cena soutěžit. Nejnižší nabídnutá částka bude činit 140 Kč/m2. V první zmíněné kategorii budou na základě žádostí a doporučení Komise bytové politiky byty poměrně rozděleny pro preferované cílové skupiny – pro seniory nad 65 let, pro mladé lidi do 30 let, pro rodiny s dětmi a byty s návaznou sociální prací, tedy tzv. sociální byty, kde je nutná asistence sociálního pracovníka.
Počítá se také se zřízením Kontaktního centra bydlení. Jeho prostřednictvím bude občanům poskytováno základní poradenství a zprostředkování poradenství ve složitějších situacích, například kontakt na právníka či občanskoprávní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce nebo na finanční poradce. 
Samotné přijetí pravidel pro pronajímání nezvýší počet bytů, který má městská část k dispozici, ale umožní spravedlivější přidělování těch stávajících. Jedná se o první krok k vytvoření ucelené koncepce bytové politiky Prahy 10, tedy jednotného systému dostupného a sociálního bydlení. Nyní je na řadě revize správy bytového fondu a snižování počtu prázdných bytů, kterých má Praha 10 v současné době kolem tří stovek.

Názor opoziční zastupitelky
Nejsem příznivcem změny, se kterou přišla současná koalice Vlasta – Piráti – ODS. V minulosti byli žadatelé rozřazeni do jednotlivých skupin a protože většinou nebylo možné určit, kdo je potřebnější a kdo méně, pořadí se spravedlivě a veřejně losovalo. Nový systém bodů zavání korupcí a přidělováním bytů kamarádům a známým. Schválený systém umožňuje jednoduché a nebezpečné manipulace. To je pro mě nepřijatelné. Za absolutně nepřijatelné považuji zdražení nájemného ze 111 na 140 Kč za metr a rok. Je to krok proti občanům desítky. Postihne jak nájemníky obecních bytů, tak další uživatele nájemních bytů, protože majitelé soukromých domů také zdraží.
Ivana Cabrnochová

 

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB