Vybrané články z tohoto čísla

Změny v Horském hotelu

V rámci příprav na zahájení výjezdů základních škol probíhá na Horském hotelu několik důležitých změn. Dali jsme si za cíl připravit školám, jejichž pobyty začnou od poloviny září, příjemnější a inspirativní prostředí. Pro žáky je například připraven nový interiér výdejny jídla a sociální zařízení na mnoha pokojích.

Publikováno: 03.02.2020
Kategorie: Měsíčník3096

Pro pedagogy nové technické a organizační zázemí. Z řady dalších zlepšení stojí za zmínku například nové pokrytí objektu wi-fi signálem či sběr tříděného odpadu. Probíhá i příprava informačního webu pro žáky, rodiče a školy. Změny se dotkly i vizuální stránky hotelu.

Ke zlepšování Horského hotelu nás vede přesvědčení, že děti jsou tím nejcennějším, co na Praze 10 máme. K jejich zdravému rozvoji patří i vztah a respekt k horám a přírodě.  Zejména v zimě je velkou výhodou, že pobyty škol probíhají v místě s nejstálejší sněhovou pokrývkou v Česku, přímo v lyžařském areálu.

V Praze 10 máme nejštědřeji dotovaný program výjezdů základních škol ze všech městských částí. Abychom umožnili vyjíždět většímu počtu žáků, bude od září zaveden příspěvek zákonných zástupců (obvykle rodičů) ve výši 100 Kč na den pobytu. Z tohoto příspěvku bude hrazena doprava autobusy a lanovkou. Ubytování a strava žáků budou nadále v plné výši hrazeny z rozpočtu Prahy 10.

Systém výjezdů jsme zpřehlednili tak, aby každá škola měla k dispozici jeden termín v lyžařské sezoně a jeden termín mimo sezonu pro školu v přírodě. Pro usnadnění organizace ze strany škol jsme při menších odchylkách ve stanovených počtech žáků zrušili stornopoplatky, velmi diskutované v minulosti. Například v případech, kdy několik žáků onemocní těsně před odjezdem, škola nebude nijak penalizována. Současně jsme ponechali na školách i stanovení počtu pedagogů, instruktorů a dalšího doprovodného personálu, neboť dle programu pobytu se mohou potřeby jednotlivých škol lišit.

Ve spolupráci s provozovatelem objektu zároveň zlepšujeme i technické zázemí objektu tak, aby byl provoz spolehlivě zajištěn zejména v náročných zimních měsících. K dispozici tak bude například další rolba či vylepšená úpravna pitné vody. Úpravy objektu děláme za provozu, postupně a s velkým důrazem na efektivní vynaložení finančních prostředků. Opravy hradíme z provozních prostředků objektu. Rozhodně se chceme vyvarovat neefektivních investičních akcí z minulosti, při kterých byly vynakládány desítky milionů, a zlepšení neodpovídala investovaným částkám.

O ideální podobě podpory škol v přírodě a lyžařských kurzů nadále probíhá diskuse na úrovni všech pražských městských částí. V současné době jsme jediná městská část, která pro tento účel vlastní objekt na vhodném místě a s dostatečnou kapacitou. Jedinou “nevýhodou” vlastnictví hotelu oproti pouhému přispívání na pobyty v soukromých objektech, je finanční náročnost, která zatěžuje obecní rozpočet. Na druhou stranu má vlastní objekt i řadu nesporných výhod. Mezi ty zásadní patří například efektivní využití autobusové dopravy při střídání turnusů, nebo možnost upravit a vybavit objekt přesně pro potřeby školních pobytů. Již dnes mají školy k dispozici například tři učebny a menší tělocvičnu, což ocení zejména při nepříznivém počasí. Věříme, že v budoucnu objekt ještě lépe upravíme pro potřeby škol.

Přestože ze střednědobého hlediska je možných více způsobů, jak podporovat pobyty našich dětí v přírodě, jsme přesvědčeni, že pro školní rok 2019/2020 jsme udělali maximum. Systém výjezdů základních škol je naplánovaný a zlepšení v objektu Horského hotelu budou včas připravena. Věříme, že po celou dobu od 13. září 2019, kdy hotel uvítá první turnus, až do 19. června 2020, kdy skončí poslední škola v přírodě, proběhne vše ke spokojenosti dětí, pedagogů i rodičů.

 

Ing. Petr Maňas

člen představenstva Praha 10 – Rekreace, a.s.

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB