Vybrané články z tohoto čísla

Pohotovost pro Prahu 10 bude ve vinohradské nemocnici

Rada městské části Praha 10 schválila ukončení lékařské pohotovostní služby na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad Olšinami. Od 1. ledna 2020 tedy bude v Praze 10 fungovat pohotovost pouze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Publikováno: 03.02.2020
Kategorie: Měsíčník3097

Pro některé obyvatele zůstane dobře dostupná i pohotovost v Thomayerově nemocnici v Krči. Opatření přinese úsporu téměř 12 mil. Kč ročně, které městská část využije převážně v sociální oblasti. Radní pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Kočí k tomu uvádí: „Vzhledem k finanční kondici městské části, kterou naše koalice převzala od předchozího vedení, není možné velkoryse dotovat pohotovost na poliklinice Malešice ve chvíli, kdy stejnou službu poskytuje nedaleká vinohradská nemocnice. I proto, že současná politika státu budí značnou nejistotu ve financování sociální oblasti, zůstanou uspořené prostředky v rozpočtu městské části a budou využity pro ty nejpotřebnější.

Praha 10 dosud financovala malešickou pohotovost včetně nonstop lékárny částkou téměř 10 mil. Kč a na dětskou zubní pohotovost bylo vynakládáno přibližně 2,5 mil. Kč. Přitom povinnost zajistit lékařskou pohotovostní službu zákon ukládá kraji, v našem případě tedy magistrátu. Hlavní město však vydává ročně na svých 14 pohotovostních služeben pouze částku 22,5 mil. Kč, což znamená v průměru 1,6 mil. Kč za jednu. Oproti finančnímu příspěvku od Prahy 10 je to zanedbatelná částka. Radnice Prahy 10 proto oslovila s žádostí o finanční příspěvek vedení hlavního města Prahy, Středočeský kraj a všechny sousední městské části, jejichž občané až z jedné třetiny využívají pohotovost v poliklinice Malešice. Nikdo se však k navrženému spolufinancování nepřipojil. Hlavní město Praha odmítlo přispět s odůvodněním, že stávající systém shledává jako velmi efektivní.

Opozice s tímto rozpočtovým opatřením nesouhlasí. Podle Ivany Cabrnochové se radnice Prahy 10 nezachovala transparentně: „Tyto škrty nekonzultovala se svými občany. Nikdo se nikoho na nic nezeptal, nikdo nezjišťoval, jak jsou tyto služby potřebné. Prostě si to odhlasovali za zavřenými dveřmi, jako by občané nebyli živí lidé, ale jen čísla v rozpočtu.“ Vladimír Novák zase lituje, že obyvatelé přijdou o těžce dobytou výhodu: „Pamětníci si určitě vzpomenou, jaké úsilí bylo potřeba vyvinout pro vznik: získat potřebná zdravotní povolení, licence, najít a vybudovat

vhodné a potřebné prostory, najít kvalifikovaný personál a hlavně lékaře atd.

Starostka Renata Chmelová je nicméně přesvědčena, že občané se přesto nemají čeho bát: „Na Desítce zůstane zachována služba pohotovosti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Dětská pohotovost má podle pana ředitele dostatečné kapacity pro všechny občany ze spádové oblasti.”

V samotné poliklinice Malešice se zase od léta 2021 zvýší komfort pro poskytování klasické zdravotní péče, neboť probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Jedná se o náročnou výměnu obvodového pláště a střechy, která zajistí energetické úspory, a celkovou modernizaci vnitřních prostor. Náklady na tuto investiční akci přesahují 325 mil. Kč.

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB