Vybrané články z tohoto čísla

Dost bylo plastu

Praha 10 se připojila k iniciativě Ministerstva životního prostředí za snížení spotřeby jednorázového plastového nádobí a obalů. Rada městské části schválila seznam opatření, která mají omezit jejich používání a produkci zbytečného odpadu. Budou se týkat provozu radnice a organizací zřizovaných městskou částí, dále farmářských trhů a akcí, které Praha 10 pořádá nebo je podporuje ze svých dotačních programů.

Publikováno: 03.02.2020
Kategorie: Měsíčník3100

Na radnici především postupně zmizí všechny PET lahve a plastové nádobí bude nahrazeno sklenicemi, hrnky a kovovými příbory. Na farmářských trzích skončí igelitové tašky, které nahradí trvanlivá textilie, případně EKO tašky, v nabídce budou i proutěné košíky. Také zde bude zakázáno používání jednorázových kelímků a jiné plastové nádobí bude omezeno na nejnutnější minimum. Co se týče kulturních a jiných akcí pro veřejnost, bude se například modelově zkoušet oběh tvrzených plastových kelímků (aktuálně na akcích v Malešickém parku).

Navržená opatření byla připravována s ohledem na dopady na organizátory. „Schválení ze strany rady předcházela obšírná debata Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, kde měla možnost se vyjádřit i veřejnost, a následně finalizace materiálu společně s našimi úřadníky, specialisty na problematiku odpadového hospodářství,“ nastiňuje proces vzniku závazných i doporučených opatření předseda výboru Milan Maršálek. Jejich kompletní výčet najdete na stránkách www.praha10.cz.

Účast Prahy 10 v kampani je logická, protože jedním ze stěžejních zájmů městské části je prosazování principů udržitelného rozvoje na svém území. „Omezování množství produkovaného odpadu je jednou z priorit současné koalice. Jsem toho názoru, že zastupitelé městské části by měli jít veřejnosti příkladem, a proto jsme například hned na začátku našeho funkčního období nahradili obrovské množství PET lahví s vodou na zasedáních zastupitelstva a v kancelářích všech radních skleněnými džbány,“ dodává místostarostka pro životní prostředí Jana Komrsková.

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB