Vybrané články z tohoto čísla

Desítka obnoví školky a školy

Městská část Praha je zřizovatelem 13 základních a 20 mateřských škol, které působí celkem ve 40 samostatných objektech. Stáří mnoha z nich už je poměrně pokročilé a tomu odpovídá i jejich technický stav. Na základě pasportizace všech školních budov, zadané již minulým vedením radnice, bylo zjištěno, že náklady na potřebné opravy a rekonstrukce dosahují u základních škol zhruba 611 mil. Kč a u mateřských 289 mil. Kč. 

Publikováno: 03.02.2020
Kategorie: Měsíčník3098

Kromě toho bude nutné urychleně zahájit výstavbu nové budovy MŠ Bajkalská pro 168 dětí. Celá tato investice vyjde na 137 mil. Kč. Finance, které bude muset Praha 10 v následujících letech vynaložit na opravy a rekonstrukce stávajících a výstavbu nových školních budov, tak v následujících letech překročí dohromady 1 mld. Kč. Jedná se o naprosto nezbytné výdaje, aby byla řádně zabezpečena předškolní výchova a povinná školní docházka dětí s trvalým pobytem v naší městské části.

Radnice Prahy 10 se proto rozhodla vynaložit na obnovu školních budov minimálně polovinu z příjmů, které má městská část z daně z nemovitých věcí. V současné době magistrát připravuje vyhlášku o výpočtu daně z nemovitých věcí, kde si jednotlivé městské části mohou nastavit koeficienty podle svých potřeb. V rámci připomínkování vyhlášky Rada MČ Praha 10 z výše uvedených důvodů schválila zavedení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ve výši 2 (návrh prošel hlasy radních koalice VLASTA a Pirátů, ODS jej nepodpořila). Ve výsledku to pro majitele nemovitostí v naší městské části bude znamenat zvýšení příslušné daně. Toto opatření ale umožní systematicky připravovat projekty, využívat dotační programy a realizovat opravy a rekonstrukce školních budov. Radní Lucie Sedmihradská, která má na starosti finance, k návrhu na zvýšení daně uvedla: „Městská část musí školy nejen opravovat a rekonstruovat, ale také musí v reakci na demografický vývoj zvyšovat jejich kapacitu. Rada využila příležitosti, kdy se vedení magistrátu rozhodlo poprvé od roku 2001 upravit nastavení koeficientů daně z nemovitých věcí. To znamená zvýšení roční sazby daně u nemovitostí určených pro bydlení z 10 na 20 Kč/m2. Očekáváme, že příjmy z daně z nemovitých věcí vzrostou v příštím roce o 70 mil. Kč a celá tato částka bude využita na opravy, rekonstrukce a výstavbu školských budov.“

Místostarosta pro majetek Petr Beneš upozorňuje, že daň z nemovitých věcí je fakticky jedinou „jistou“ daní, která jde přímo do rozpočtu městské části, a proto se na ni lze při financování oprav spolehnout. „Věřím, že pro většinu majitelů nemovitostí nebude zvýšení daně žádným drastickým zásahem do rodinného rozpočtu. U průměrného padesátimetrového bytu bude nová výše daně vycházet zhruba na 83 Kč měsíčně,“ dodává místostarosta. Návrh nové vyhlášky o dani z nemovitosti bude na podzim projednávat a schvalovat magistrát.

 

Celé číslo ke stažení

PDF, 5 MB